วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 23/09/56

วัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

        สัปดาห์นี้ของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย สำหรับ
-นักศึกษาผู้ที่ยังไม่ทำแบบประเมินการสอนวิชานี้ 
ให้เข้าทำที่ http://humannet.chandra.ac.th ให้เรียบร้อยก่อนสอบ

และการกิจกรรมสอบหลังการเรียนดังนี้คือ
1.เข้าสอบpost test หลังการเรียนที่ clarolinethai.info

2.ข้อสอบภาคปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2556 กลุ่ม  101
คำชี้แจง ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที เริ่มเวลา 9.45-12.20
1.จงออกแบบตราโลโก้ สำหรับมะกอกแช่อิ่ม ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า
- มะกอกแช่อิ่ม Compote Olive
- คิด-ใส่ข้อความโฆษณา สโลแกนเพื่อส่งเสริมการขาย
- และมีข้อมูลผู้ประกอบการคือ เลขที่ 144/157 หมู่ 1 ถนนสุขาประชาสรรค์2 ซอย 22 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- ใช้ภาพประกอบที่แชร์ให้ในไดร์ฟ
2.โดยให้ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
- เป็นสติ๊กเกอร์ ติดฝาภาชนะขวดแก้ว หรือขวดพลาสติคตามแบบที่มีให้  บันทึกไฟล์เป็น .eps
- Map Image อาร์ตเวิร์ค ลงบนภาพภาชนะมุมมองรูปแสดง(Present View) ที่เลือกตามแบบ แล้วบันทึกเป็นไฟล์ ..psd, .jpg
จัดส่งโดยสร้างชื่อโฟล์เดอร์เป็นรหัสประจำตัวตามด้วยชื่อ ในโฟลเดอร์ส่งงานรายวิชานี้

ภาพที่ 1 :  การออกแบบฉลากฝากระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556
ภาพที่  2 :  ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ฝากระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556


ภาพที่  3  :  การออกแบบฉลากข้างกระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556

 ภาพที่  4 :  ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้างกระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556สรุปเล่มโครงการออกแบบส่วนบุคคล แบบที่ 1 ใน ISSUU

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า  Chic   

ได้มีการเผยแพร่ต่อ.......
สาธารณะในรูปแบบ Presentation  ตาม web นี้  
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด


สรุปเล่มโครงการออกแบบส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงใน ISSUU

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า  Nicha Herbal  สมุนไพรณิชา  

ได้มีการเผยแพร่ต่อ.......
สาธารณะในรูปแบบ Presentation  ตาม web นี้  
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด


สรุปเล่มโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านท่าทราย


ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลใน ISSUU (ฉบับปรับปรุง)

Final Design Project: ส3.(Results) 

โครงการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ Nicha Herbal Gift Set  Final Design Project : ฉบับปรับปรุง
การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล
ในเว็บไซต์ http://issuu.com

เว็บไซต์ส่วนตัว    http://issuu.com/suttinee.saetangผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลใน ISSUU

Final Design Project: ส3.(Results) 

โครงการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ Chic Gift Set  Final Design Project : แบบที่ 1
การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล
ในเว็บไซต์ http://issuu.com

เว็บไซต์ส่วนตัว    http://issuu.com/suttinee.saetang
ส3. สรุปผล ( Result ) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง

การสรุปผลที่ได้ทำการศึกษาตั้งแต่ ส1. และ ส2. จนมาถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือ ส3. ได้สรุปผลทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board


ภาพที่ 1 :  การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ชุด  Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน


ภาพที่ 2 :  ชุด  Gift set - Nicha Herbal  สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

การจัดแสดงงานเพื่อนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา


 ภาพที่ 3 :  การจัดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

 ภาพที่ 4 :  การนำเสนอข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ
เพื่อแชร์ความคิดเห็นและข้อแก้ไขปรับแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง