วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ขนมปัง Panettone


ที่มา : http://3.bp.blogspot.com.com

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ขนมปัง Panettone โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Matteo Bologna ที่มาพร้อมกับตังกล่องกระดาษสีสันสดใสผสมผสานกับดีไซน์ของตัวกล่องแบบบิด เลียวดูสวยงามดึงดูดตาดึงดูดใจเป็นอย่างยิ่ง
สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ขนมปัง Panettone โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Matteo Bologna


ที่มา : http://2.bp.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บรรจุภัณฑ์แก้วกระดาษนานาสัตว์น่ารักๆกับ Pick Your Nose

ที่มา : http://3.bp.blogspot.com
 
 บรรจุภัณฑ์แก้วกระดาษน่ารักๆกับ Pick Your Nose โดย Fred ซึ่งตัวลายแก้วจะดีไซน์ออกมาเป็นรูปของปากสัตว์ชนิดต่างๆ โดยเมื่อเราหยิบขึ้นมาดื่มก็จะเหมือนกับว่าเรามีปากของสัตว์ชนิดนั้นๆ
 กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 24/06/56

วัน จันทร์ ที่ 24 มิุถุนายน พ.ศ. 2556

        สัปดาห์ที่สองของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. สมัครระบบอีเลิร์นนิ่งที่  http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline/index.php เพื่อเข้าสู่ระบบเข้าเรียนกลุ่ม 101 (สำหรับการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนของรายวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์)

2. เว็บไซต์สำหรับศึกษาการสร้างแบบสอบถาม,การทำแบบทดสอบ,งานประเมินผลต่างๆ,การทำวิจัย ฯลฯ สมัครได้เองที่ คลิกที่นี้เพื่อสมัครการใช้งาน

3. ผลงานต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถเข้าไปติดตามดูผลงานได้ที่ http://humankm.blogspot.com

4. สืบค้นแหล่งเรียนรู้โดยแจ้งชื่อที่อยู่ไฟล์-ชื่อเว็บไซต์หรือไฟล์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อยต้องทำ 1 แหล่งต่อสัปดาห์ คลิกเพื่อทำกิจกรรม

5. ทำนามบัตรตัวเอง ขนาด 5 x 9 cm. โดยให้มีสัญลักษณ์ของตราจันทรเกษมและใช้ฟอนต์ตระกูล CRU ,ใส่ชื่อ , รูปภาพตัวเอง , ที่อยู่ , เบอร์โทรติดต่อ , e-mai , blogspot  (ตรามหาวิทยาลัยจันทรเกษมและฟอนต์ตระกูล CRU สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ที่ http://www.chandra.ac.th , http://www.chandrakasem.info )

6. งานกลุ่ม แบ่งกลุ่ม 5 - 6 คน  เพื่อศึกษาสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดชัยนาท โดยหาสินค้าเกษตรแปรรูปมาคนละ 1 อย่างพร้อมทั้งหาข้อมูล

7. งานเดี่ยวให้แปลสรุปข่าวที่เกี่ยวกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจในแบบของเราเอง พร้อมทั้งทำสรุปข่าวลงในไดร์ฟ และส่งแชร์ให้ ผศ.ประชิด และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับการแปลสรุปข่าว http://lovelypackage.com

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกวัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
        
            สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. ตรวจสอบรายชื่อตนเองในกลุ่มเรียน 101 และกรอกข้อมูลส่วนตัว (E-mail
Address.@gmail.com,เบอร์โทรศัพท์มือถือ,blogspot.com) คลิกดูตารางรายชื่อกลุ่มเรียน101 ได้ที่นี่

2. อ่านคำอธิบายรายวิชาพร้อมทั้งศึกษาเนื้อหาวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจ คลิกเพื่ออ่านคำอธิบายรายวิชา

3. สมัครเป็นผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่    http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline 
และสมัครระบบอีเลิร์นนิ่ง คลาโรไลน์ไทยที่   http://www.clarolinethai.info/

4. ทำแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ARTD การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  ภาคเรียนที่ 1/2556 คลิกที่นี้ เพื่อทำแบบสำรวจ

5. สมัครสมาชิกใน http://www.issuu.com/ พร้อมทั้งให้ Follow http://www.issuu.com/prachid
เพื่อศึกษาดูผลงานต่างๆสำหรับการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

6. สืบค้นแหล่งเรียนรู้โดยแจ้งชื่อที่อยู่ไฟล์-ชื่อเว็บไซต์หรือไฟล์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อยต้องทำ 1 แหล่งต่อสัปดาห์ คลิกเพื่อทำกิจกรรม

7. การบ้านให้หาความหมายของคำว่า 
    1. การออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
    2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
โดยโพสต์ลงในบล็อกของตนเอง อย่างน้อยคำละ 3 ความหมายพร้อมอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ แล้วสรุปเป็นความหมายเดียว(เขียนสรุปด้วยตนเอง)ว่าสรุปความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หมายถึง......