วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกวัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
        
            สัปดาห์แรกของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. ตรวจสอบรายชื่อตนเองในกลุ่มเรียน 101 และกรอกข้อมูลส่วนตัว (E-mail
Address.@gmail.com,เบอร์โทรศัพท์มือถือ,blogspot.com) คลิกดูตารางรายชื่อกลุ่มเรียน101 ได้ที่นี่

2. อ่านคำอธิบายรายวิชาพร้อมทั้งศึกษาเนื้อหาวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจ คลิกเพื่ออ่านคำอธิบายรายวิชา

3. สมัครเป็นผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่    http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline 
และสมัครระบบอีเลิร์นนิ่ง คลาโรไลน์ไทยที่   http://www.clarolinethai.info/

4. ทำแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ARTD การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์  ภาคเรียนที่ 1/2556 คลิกที่นี้ เพื่อทำแบบสำรวจ

5. สมัครสมาชิกใน http://www.issuu.com/ พร้อมทั้งให้ Follow http://www.issuu.com/prachid
เพื่อศึกษาดูผลงานต่างๆสำหรับการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

6. สืบค้นแหล่งเรียนรู้โดยแจ้งชื่อที่อยู่ไฟล์-ชื่อเว็บไซต์หรือไฟล์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อยต้องทำ 1 แหล่งต่อสัปดาห์ คลิกเพื่อทำกิจกรรม

7. การบ้านให้หาความหมายของคำว่า 
    1. การออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
    2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
โดยโพสต์ลงในบล็อกของตนเอง อย่างน้อยคำละ 3 ความหมายพร้อมอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้องตามหลักการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ แล้วสรุปเป็นความหมายเดียว(เขียนสรุปด้วยตนเอง)ว่าสรุปความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์หมายถึง......ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น