วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 01/07/56

วัน จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

         สัปดาห์ที่สามของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. แนะนำโปรแกรมเครื่องมือที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับรูปภาพและการจัดหน้ากระดาษ การแก้ไขไฟล์รูปภาพ ขนาด ชื่อข้อมูล การบรรยายภาพหรือการแสดงที่มาของภาพ เป็นต้น ดาวน์โหลดเพื่อศึกษาการใช้งานได้ที่  http://www.faststone.org/ 

2. ใส่รายชื่อกลุ่ม/ข้อมูล/e-mail/หน้าที่ของแต่ละคน/ชื่อโครงงานออกแบบกลุ่ม/ชื่อผลิตภัณฑ์ที่สนใจจะศึกษาของแต่ละคน/ชื่อผู้ประกอบการ/ที่อยู่,โรงงาน,สถานประกอบการ/การติดต่อทางอีเมล์/เบอร์โทรติดต่อสถานที่~ ลงในกลุ่ม artd3302-101 แบบบันทึกการวัดผลและประเมินผลวิชา Graphio for prckaging

3. หาข้อมูลความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบการโดยสร้างบล็อกให้ผู้ประกอบการพร้อมทั้งใช้ชื่อของสินค้าของผู้ประกอบการตั้ง

4. หาตัวอย่างสินค้าจากชัยนาทและประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองลงในไดร์ฟ

5. สรุปงานกลุ่มคนละ 2 หน้า โดยวิเคราะห์การออกแบบของผลิตภัณฑ์นั้นๆพร้อมทั้งทั้งชื่อกลุ่ม-โลโก้ของกลุ่ม ( กลุ่ม 2 โครงงาน จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรพยา ชื่อกลุ่ม success หมายถึง ความสำเร็จ )

6. งานเดี่ยวให้แปลสรุปข่าวที่เกี่ยวกับรายวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุ ภัณฑ์จากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจในแบบของเราเอง พร้อมทั้งทำสรุปข่าวลงในไดร์ฟ และส่งแชร์ให้ ผศ.ประชิด และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับการแปลสรุปข่าว http://lovelypackage.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น