วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 08/07/56

วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

         สัปดาห์ที่สี่ของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ART work การทำแบบจำลองโดย Sketup

2. ศึกษาโปรแกรม Boxgen เป็นโปรแกรมสร้างรูปกล่องบรรจุภัณฑ์จะมีรูปแบบของกล่องต่างๆมาให้ โดยสามารถกำหนดค่าเองได้ และตัวโปรแกรมจะคำนวนค่าต่างๆออกมา หลังจากนั้นก็สามารถนำไปออกแบบกราฟฟิกต่อไป   คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Boxgen ได้ที่นี่

3. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ว่ามีอะไรบ้าง?

4. การมู๊ดบอร์ดเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อใช้ในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รายงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ได้ศึกษามาในแต่ละคนในจังหวัดชัยนาท และมู๊ดบอร์ด 

5. การทำรายงานกลุ่มโดยรูปแบบสไลด์ในไดร์ฟ เพื่อง่ายต่อการพีเซ็นต์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

6. การทำรายงานในไดร์ฟ โดยการนำรายงานของทุกคนในกลุ่มมาจัดเรียงเข้าด้วยกันทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการอ่านและการดูงานออกแบบผลิตภัณฑ์

*ในข้อ 5-6 จำเป็นต้องมีข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้ศึกษาจากจังหวัดชัยนาท ว่าในผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง / รายชื่อกลุ่ม / โลโก้กลุ่ม / ผลิตภัณฑ์มีกี่ชนิดเป็นรูปแบบในลักษณะไหน เช่น สบู่เป็นลักษณะของแข็ง ส่วนแชมพูเป็นลักษณะของเหลว / การแยกประเภทสมุนไพร / การวิเคราะห์ดูปัญหาการดีไซต์ของผลิิตภัณฑ์ว่าต้องแก้ไขในจุดใดบ้าง / และการคิดชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ / การออกแบบโลโก้แบรนด์คนละ 1 แบบ / การสเก็ตแบบบรรจุภัณฑ์คนละ 3 แบบ 

7. การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก จ.ชัยนาท มาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีชื่อเสียง

8. ฟอนต์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้ฟอนต์ CRU กับ TH เท่านั้น
(แต่ถ้าไม่อยากได้ฟอนต์ CRU และ TH สามารถสร้างฟอนต์ใหม่เองได้ตามความต้องการ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น