วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แปลสรุปข่าวสาร Curve Bakery

  • แปล-สรุปบทความเรื่อง   Curve Bakery  (เบเกอรี่)
เขียนโดย : Citra Limanto 
จากเว็บไซต์ :  http://www.packagingoftheworld.com

  
ที่มา : http://2.bp.blogspot.com

Curve Bakery

Designed by Citrartwork, Indonesia.
Designer: Citra Limanto
Low carb bread is one of the most sought after foods for anyone following a low carb diet.
Curve Bakery helps you to curves your body. Curve bread was specifically designed to curb your appetite allowing you to take in less calories and carbs making this the perfect low carb diet bread.
Curve Bakery is a homemade bakery that specializes in gluten free products. The bakery uses all natural ingredients including organic beans, soy, and nut flours for their baked goods

                                          ที่มา : http://4.bp.blogspot.com

สรุปข่าวเรื่อง Curve Bakery

ขนมปังคาร์โบไฮเดรตต่ำเป็นหนึ่งในที่ต้องการมากที่สุดสำหรับทุกคน
และบรรจุภัณฑ์นี้ได้ออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีการดีไซด์โดยการให้เห็นตัวสินค้าว่าเป็นใน
รูปแบบอย่างไร ทั้งนี้ได้ใช้รูปทรงโค้งของบรรจุภัณฑ์เพื่อเปรียบกับร่างกายที่สวยงามของผู้หญิง
ในการออกแบบในลักษณะรูปทรงโค้งนี้เพื่อลดความอยากอาหารโดยช่วยใ้ห้แึคลอรี่ลดน้อยลงเมื่อมีความอยากอาหาร สีที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ คือ สีพื้นหลักคือสีขาวและสีน้ำตาล ตัวอักษรใช้สีเหลืองและสีน้ำตาล เพื่อให้มีความเรียบหรูดูน่าสนใจ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น