วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodboard ส2.

การจัด Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบให้สั้นกระชับ ตอบโจทย์และครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
 ภาพที่ 1 Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

Moodboard ส2.เพื่อสรุปการสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบการแก้ไขปัญหาและความต้องการในบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีดังนี้คือ


ลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบเก่า : แชมพูและครีมนวดผมอเป็นสถานะของเหลว บรรจุภัณฑ์จากขวดเป็นขวดทรงแบนสูง มีขนาด (กว้าง x สูง) = 6.5 x 17 cm. ปริมาณสุทธิ 250 มล.ต่อขวด/ราคาสินค้า 1 ขวดต่อ 40 บาท / 1 โหล 12 ขวด / 650 บาท คิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท 
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ : แชมพูและครีมนวดผมเป็นรูปแบบขวดใสทรงวายสูงพร้อมฝาปั๊มสีดำ การที่ได้เลือกขวดใสในการทำบรรจุภัณฑ์ก็เพื่อให้ได้เห็นเนื้อสีของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งรูปทรงของขวดที่ดูสะดุดตาไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆ การเลือกใช้ฝาปั๊มเพราะให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
ขนาดของขวดทรงวาย (กว้างxสูง) 24 cm. x 55 cm. ปริมาณสุทธิ 400 มล.ต่อขวด
แนวคิดในการออกแบบฉลากรูปแบบใหม่ :  การนำเอา ® เครื่องหมายการค้ามาจัดวางใหม่เพื่อให้โลโก้และสัญลักษณ์สินค้ามีความสอดคล้องกัน  การปรับเปลี่ยนฟอนต์เพื่อกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการปรับเปลี่ยนการจัดวางรวมไปถึงภาพประกอบให้มีความดูทันสมัยมากขึ้น


กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 26/08/56

วัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

        สัปดาห์ที่เจ็ดของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
ได้มีการ present การนำเสนอผลงานที่ได้ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก 3ส.

ภาพที่ 1 ผลงานกลุ่ม Success บรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาจากรูปแบบเดิม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success

ภาพที่ 2 ผลงานกลุ่ม Success บรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาจากรูปแบบเดิม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success 


งานใหม่ (เดี่ยว) !!  ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยออกแบบมาขึ้นใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงใช้ตัวผลิตภัณฑ์เดิม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจกว่าแบรนด์ที่มีตามท้องตลาด 
การทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ คือการ

- ตั้งแบรนด์ใหม่  สร้างแบรนด์ที่เป็นของตนเอง
- ทำโลโก้ขึ้นมาใหม่
- การหาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่แปลกใหม่กว่าแบรนด์อื่น
- การทำฉลากขึ่้นใหม่
- การพัฒนาสินค้าให้เป็นจุดน่าสนใจแก่ผู้บริโภค
- การเพิ่มกล่องขายเป็นแพ็คคู่ เพื่อเพิ่มการขาย

 ส่งงาน : วันที่ 19 กันยายน 2556 พร้อมทั้งอัพบล็อก/มู๊ดบอร์ดให้เรียบร้อย

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodboard ส1.

การจัด Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบให้สั้นกระชับ ตอบโจทย์และครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
 ภาพที่ 1 Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

  Moodboard ส1.เพื่อสรุปการสืนค้นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชนดังนี้คือ

สถานะของผลิตภัณฑ์ : เป็นแชมพูและครีมนวดผมที่มีสถานะเป็นของเหลว
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เป็นขวดทรงแบนสูง มีขนาดกว้าง x สูง = 6.5 x 17 cm.
ราคาสินค้า 1 ขวดต่อ 40 บาท / 1 โหล 12 ขวด / 650 บาท คิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
Concept : มีแนวคิดในการออกแบบพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการปรับเปลี่ยนโลโก้ให้ดูไปในทิศทางเดียวกัน
กับบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนภาพประกอบให้สื่อถึงตัวสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นประเภทเครื่องสำอางประเภทแชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ และรูปแบบของโลโก้เป็นโลโก้ในรูปของดอกบัว 3 ดอกที่สื่อถึงบ้านท่าทราย พร้อมมีสัญลักษณ์ตัว ® 
แสดงถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว
ข้อเสียบรรจุภัณฑ์ : การใช้ภาพประกอบที่สื่อทางด้านสินค้าไม่ชัดเจน พร้อมทั้งตังอักษรและสีที่ใช้สำหรับตัวอักษร วัน/เดือน/ปีที่ผลิตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ฟอนต์ที่ได้ใช้ไม่ได้เป็นของเจ้าของทางผลิตภัณฑ์โดยตรง

ส2. สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

การสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากบรรจุภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยการลงพื้นที่และการสอบถามข้อมูลต่างๆภายในโรงงานเพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการในบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 ภาพที่ 1 ขวดบรรจุภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้จากบ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ปัญหาที่พบในบรรจุภัณฑ์ก็คือ


1.สีสันและลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามและไม่สะดุดตามากพอต่อผู้บริโภค
2.รูปภาพบนบรรจุภัณฑ์่ที่สื่อถึงดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ไม่มีความทันสมัยมากเมื่อเทียบเท่ากับปัจจุบัน
3.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. บรรจุภัณฑ์เป็นการพิมพ์แบบสกรีนลงบนขวด ซึ่งต้องสั่งทำในปริมาณมากไม่สามารถทำครั้งละน้อยได้
5. ตัวอักษรทีใส่สกรีนลงบนบรรจุภัณฑ์ไม่คงทน หลุดลอกได้ง่าย
6. วัน เดือน ปีที่ผลิตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

โลโก้ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย 

 โลโก้บ้านท่าทรายที่ได้ปรับเปลี่ยน  

 
ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้เดิม คือการนำ ® ตราเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วมาใส่ในกรอบโลโก้บ้านท่าทราย เพื่อให้โลโก้และเครื่องหมายการค้ามีความสอดคล้องเป็นอันเดียวกัน อีกทั้งยังได้เปลี่ยนแบบฟอนต์เพื่อกันฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้ฟอนต์ตระกูล TH หรือ CRU ในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จึงได้เลือกใช้ฟอนต์ CRU-LanChand

 ตัวอย่างแบบฉลากสำหรับแชมพูสูตรอัญชันและว่านหางจระเข้

 ภาพที่ 2 แบบ Pattern การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สำหรับแชมพู
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

 ภาพที่ 3 แบบ Artwork ฉลากบรรจุภัณฑ์สำหรับแชมพูสูตรสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ 
ขนาดขวดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxสูง) : 6.5x17 cm /  ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ตัวอย่างแบบฉลากสำหรับครีมนวดผมสูตรอัญชันและว่านหางจระเข้

 ภาพที่ 4 แบบ Pattern การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สำหรับครีมนวดผม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
 
ภาพที่ 5 แบบ Artwork ฉลากบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรอัญชันและว่านหางจระเข้ 
ขนาดขวดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxสูง) : 6.5x17 cm /  ฟอนต์ TH K2D July8
 ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ

การเดินทาง
ขับรถจากกรุงเทพไปตามถนนสายเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เส้นทาง อำเภอบางประิอินถึงอำเภอพยุหะคีรี ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครสรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และเข้าสู่จังหวัดชัยนาทตามลำดับ


ภาพที่ 1 ป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู้จังหวัดชัยนาท บริเวณถนนสายเอเชีย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
เมื่อขับรถไปตามถนนสายเอเชียเข้าสู่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จะำพบทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.007 เส้นทางบ้านงิ้ว-บ้านบางท่าช้าง ตำบลโพธิ์นางดำออก 
ระยะทาง 3.041 กิโลเมตร
ภาพที่ 2 ป้านทางหลวงชนบท ระยะทางจากบ้านงิ้ว-บ้านบางท่าช้าง
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
เมื่อขับไปเรื่อยๆจะพบ 3 แยก ซึ่งแยกทางด้านซ้ายเป็นถนนเชื่องต่อไปยังจังหวัดสิงห์บุรี ให้เลี้ยวขวา ขับมาตามเส้นทางจะพบคลองชลประทาน ขับตามถนนเลียบคลองชลประทานไปเรื่อยๆ ตามระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรจะพบป้ายทางเข้า "แชมพูสมุนไพรบ้านท่าทราย"  ทางด้านขวามือ
ภาพที่ 3 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 4 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านจนถึง 3 แยกให้เลี้ยวซ้าย จะพบป้ายบอกทาง เลี้ยงขวาอีกครั้ง เมื่อขับตรงไปเรื่อยๆ
จะพบลานกว้างและเป็นที่ตั้งของที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย

ภาพที่  5 แผนที่ทางเข้าหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ภาพที 6 รูปภาพที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม  Success ,2556
ภาพที่ 7 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 8 ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปบ้าน : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556  

ภาพที่ 9 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 10 การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556 
  
ภาพที่ 11 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 12 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ :  นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
ภาพที่ 13 สมาชิกในกลุ่มได้สนทนาข้อมูลต่างๆกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ :  นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ภาพที่ 14 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

วิเคราะห์ข้อมูลแชมพู-ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันว่านหางจระเข้ด้วยวิธีการสังเกตและการมอง

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพู-ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันว่านหางจระเข้
ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง
(Product and Package Visual Analysis)

ภาพที่ 1 ภาพด้านหน้าขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพู-ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ผู้วิเคราะห์ข้อมูล : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า


ชื่อสินค้า  :  บ้านท่าทราย
ประเภทสินค้า  :  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
สถานะผลิตภัณฑ์  :  ของเหลว
สีของผลิตภัณฑ์  :  สีของผลิตภัณฑ์แชมพูจะเป็นสีม่วงใส / สีของผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมจะเป็นสีม่วงขุ่นข้น
สิ่งผสม  :  -
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์  :  ใช้สระผมแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ควรใช้คู่กับครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
สีบรรจุภัณฑ์  :  
แชมพู : ขวดทรงแบนสูง (สีขาว) / และฝา (สีน้ำเงินเข้ม)
ครีมนวดผม : ขวดทรงแบนสูง (สีม่วงอ่อน) / และฝา (สีม่วงอ่อน)
ขนาด/มิติ  :  เส้นผ้าศูนย์กลาง 6.5 cm  สูง 17 cm
ผลิตโดย  :  กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทรศัพท์  :  056-40100
HOMEPAGE  :  -
ส่วนประกอบ  :  แชมพู : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
ครีมนวดผม : BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACT CETYL 
TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
รูปแบบการขาย  :  ขายปลีกและขายส่ง
ราคา  :  สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ ราคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
สินค้าจัดส่งไปรษณีย์โดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท
สินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ราคาขวดละ  40 บาท
น้ำหนัก / ปริมาตรสุทธิ  :  1 ขวด  /  250 มล.
การนำส่งสินค้า  :  จัดส่งทางไปรษณีย์

2. โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้


เทคนิคการบรรจุ  :  บรรจุในขวดทรงแบนสูง
ใช้เทคนิค / วิธีการ / การบรรจุสินค้า  :  ขวดทรงสูงมีฝาเปิดปิดสะดวกในการใช้
ขนาด / มิติ  :  กว้าง 6.5  cm  สูง 17  cm
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์  :  แชมพูขวดสีขาวฝาสีน้ำเงิิน / ครีมนวดผมขวดสีม่วงอ่อนฝาสีม่วงอ่อน
การขึ้นรูปทรง  :  ทรงแบนสูงมีฝาเปิดปิดด้านบน
ระบบการพิมพ์ที่ใช้  :  ซิลค์สกรีน
สี / จำนวนสีที่พิมพ์  :  ดำ /  เงิน / ม่วง / เขียว / น้ำเงิน / เหลือง

3.การออกแบบกราฟิก


ภาพประกอบ  :  ภาพดอกอัญชันคู่กับว่านหางจระเข้
ลวดลาย  :  ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย มีข้อความประกอบ
พร้อมภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ คือ ภาพอัญชันและว่านหางจระเข้
แบบอักษรที่ใช้  :  
ข้อความบนฉลากสินค้า  :  
1. ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
- บ้านท่าทราย
- แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
2. ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
- แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้เพื่อทำความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม 
และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
- วิธีใช้ เพียงสระให้ทั่่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั่งตามความต้องการ 
ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
- ส่วนประกอบสำคัญ : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
- ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
- ปริมาณสุทธิ  250 มล.
- วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด
3. ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหน้า
- บ้านท่าทราย 
- ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
4. ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหลัง 
- ครีมนวดผมผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดี
ของเส้นผมและหนังศรีษะทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
- วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดผมดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ
ทิ้งไว่สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
-ส่วนประกอบสำคัญ :  BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACTCETYL 
TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
- ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
- ปริมาณสุทธิ  250 มล.
- วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด
โลโก้ชื่อสินค้า  :  บ้านท่าทราย
โลโก้ผู้ผลิต  :  กลุ่มแม่บ้านท่าทราย

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์แชมพู-ครีมนวดผมด้วยการมอง


ด้านหน้าขวด

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านหน้าขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

หมายเลข 1 เครื่องหมายการค้า
หมายเลข 2 โลโก้ผลิตภัณฑ์ตราดอกบัว
หมายเลข 3 ชื่อโลโก้ผู้ผลิตบ้านท่าทราย
หมายเลข 4 ภาพประกอบ (ภาพดอกอัญชันและว่านหางจระเข้)
หมายเลข 5 ประเภทของสินค้า (แชมพู/ครีมนวดผม)
หมายเลข 6 สูตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้)

ด้านหลังขวด

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านหลังขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

หมายเลข  7     ประเภทของสินค้า (แชมพู/ครีมนวดผม)
หมายเลข  8     สูตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้)
หมายเลข  9     สรรพคุณสินค้า เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและหนังศรีษะ
                          ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงาเป็นธรรมชาติ และหวีจีดทรงง่าย
หมายเลข  10   วิธีใช้ เพียงสระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้ง
                          ตามความต้องการ  ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผม
หมายเลข  11   ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
                          แชมพู : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
                          AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
                          ครีมนวดผม : BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACT CETYL 
                          TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
หมายเลข  12   ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 
                           ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
หมายเลข   13  ปริมาณสุทธิ  250 มล.
หมายเลข   14  วันเดือนปีที่ผลิต ดูใต้ขวด (ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ผลิต)

ด้านข้างขวด
 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านข้างขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ด้านบนขวด
 
ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านบนขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ด้านใต้ขวด
 
ภาพที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านใต้ขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ตัวอย่างสินค้าเปรียบเทียบที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

ภาพที่ 7 แชมพูสูตรดอกอัญชัน ตรา Feather
ที่มารูปภาพ : http://pi.ap-tescoassets.com

ภาพที่ 8  แชมพูสมุนไพรผสมครีมนวดผมอัญชัน ตรา ธันย่า
ที่มารูปภาพ http://www.thanyaporn.com


วิเคราะห์-เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของบรรจุภัณฑ์


ข้อดีของบรรจุภัณฑ์
1. รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นทรงแบนสูงจึงง่ายต่อการใช้

ข้อเสียของบรรจุภัณฑ์
1. สีสันและลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามและไม่สะดุดตามากพอต่อผู้บริโภค
2. รูปภาพบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ไม่มีความทันสมัยมากพอเมื่อเทียบเท่ากับปัจจุบัน
3. ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาด้านกระละเมิดทรัพย์สินทาปัญญา
4. บรรจุภัณฑ์เป็นการพิมพ์แบบสกรีนลงบนขวด ซึ่งต้องสั่งทำในปริมาณมาก ไม่สามารถทำครั้งละน้อยๆ
5.  วัน เดือน ปีที่ผลิตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 9  ถ่ายภาพคู่กับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556


ส1. สืบค้น

การสืนค้นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชน


โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์เสริมความงาม
ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์เสริมความงามของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success,2556

ขั้นตอนที่ 1 ส1. สืบค้นข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐาน


ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านท่าทราย ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ : นางปาน เอี่ยมสุภา
ที่อยู่ : 169  หมู่ 1 ตำบลบางหลวง  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ : 056-401004
ที่อยู่ E-mail : ไม่มี
ประเภทสินค้า OTOP : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
ชนิดของสินค้า : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร
- แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
- ครีมนวดผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ประเภทของเครื่องสำอาง : สำหรับผิวหนังและศีรษะ
สถานะของผลิตภัณฑ์ :  ของเหลว
วิธีการจัด-วางจำหน่ายจัดตั้งแสดงสินค้าจุดขาย :
วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย 
จำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปภายในจังหวัด
จำหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย์
ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการแลพภาคเอกชนจัดขึ้น
ความดี-สรรพคุณ :
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและหนังศรีษะทำให้ผมนุ่มสลวย
ดูเงาเป็นธรรมชาติ  และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ : 
เพียงสระให้ทั่วศรีษะและล้างออกด้วยนน้ำสะอาดสระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ
และควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมของสูตรนั้นๆ
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ : 
หมู่บ้านท่าทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เมื่อเสร็จสิ้นฤดูทำนา
จีงเกิดการว่างงาน ซึ่งในเวลานั้น หน่วยงานราชกาารได้เข้ามาสนับสนุน
การส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน โดยจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นในปี พ.ศ.2553 มีสมาชิก
แรกเข้าเพียง 20 คน และมีการส่งเสริมพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 คน
ข้อมูลการผลิตสินค้า :
แรกเริ่มผลิตแชมพูและครีมนวดผมว่านหางจระเข้ผสมสมุนไพรต่างๆ เช่น
มะกรูด อัญชัน และประคำดีควาย ต่อมาได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ชนิดอื่นๆด้วย คือครีมอาบน้ำผสมสมุนไพรขมิ้น ครีมทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น
และผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่กลุ่มแม่บ้านเริ่มผลิตและจำหน่ายคือสบู่รังไหม
บรรจุภัณฑ์ :
แชมพูบรรจุในขวดทรงแบนสูงสีขาว ฝาเปิดปิดสีน้ำเงิน
ครีมนวดผมบรรจุในขวดทรงแบนสูงสีม่วง ฝาเปิดปิดสีม่วง
โดยผลิตจาก...พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (HDPE)
เป็นขวดทรงสูงพร้อมฝาเปิดปิดสำหรับบรรจุภัณฑ์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซ.ม สูง 17 ซ.ม
พิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ cordia new , DSU_KaMon
สีที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์วิธีซิลค์สกรีนมีสีดำ,ม่วง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง
ข้อความและรูปภาพบนบรรขุภัณฑ์ที่ใช้วิธีการซิลค์สกีนมีดังนี้
ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
บ้านท่าทราย
แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้
เพื่อทำความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ 
ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ เพียงสระให้ทั่่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั่งตามความต้องการ 
ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ส่วนประกอบสำคัญ : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ  250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด
ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหน้า
บ้านท่าทราย 
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหลัง 
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและหนังศรีษะทำให้เส้นผมนุ่มสลวย
แลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดผมดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ
ทิ้งไว่สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบสำคัญ :  BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACTCETYL 
TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150ปริมาณสุทธิ  250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า


2.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิตในปัจจุบัน คือ
- วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
- จำหน่ายตามร้านค้าทั้งไปภายในจังหวัด
- จำหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย์
- ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนขัดขึ้น
- ผลิต สั่งทำ จัดส่ง และจัดจำหน่าย
  2.2 ราคาจำหน่าย
  - สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ราคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
  - สินค้าจัดส่งไปรษณีย์โดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวดขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท
  - สินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท


  3. ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  3.1 สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรคที่พบปัจจุบัน
  - สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก และวางจำหน่ายมายาวนานกว่า 20 ปี
  - ว่างหางจระเข้สามารถปลูกได้น้อยลงเนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในปีพ.ศ 2554
  - ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
   3.2 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่
   - แชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ สมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านสวนลำไย (ผลิตเฉพาะมีเทศกาล)
    3.3 ความต้องการในการออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม / สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ / บรรจุภัณฑ์
    เดิมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กราฟิกอัตลักษณ์ เช่น โลโก้ ภาพประกอบ การโฆษณา ฯลฯ คือ
    - ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามมากชึ้น
    - ต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และจดจำง่ายขึ้นโดยยังคงใช้
    รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลบางหลวงไว้

    บรรจุภัณฑ์ที่มอบให้ทำงาน เพื่อทำการศึกษา วิเเคราะห์ วิพากย์ วิจารย์

    และศึกษาเป็นต้นแบบ คือ 


    1. โครงสร้าง (Structure)  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง 
    - แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้   1  ขวด
    - ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ 1 ขวด
    2. ข้อมูลที่ได้มาเพื่อทำการศึกษาต่อ
    - แผ่นพับ 1 แผ่น
    - หนังสือเอกสารคู่มือ 1 เล่ม


    ชื่อผู้บันทึก  นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง   วันที่ 07/07/56
    ลงชื่อ   นางปาน เอี่ยมสุภา  ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล   วันที่ 06/07/56

    ภาพที่ 2 สมาชิกในกลุ่มภ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
    ภาพที่ 3 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
    ภาพที่ 4 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

    วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

    บรรจุภัณฑ์ส้มโอเพื่อการส่งออก


    ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 
    ในบรรดาผลไม้ไทยที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกนั้น ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีอนาคตสดใสมาก เนื่องจากปลูกง่าย ขายได้ราคาและมีรสชาติเป็น ที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ โดยทั่วไป จากการที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายเด่นชัดในการรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับและนิยมแพร่หลายในตลาดโลก ส้มโอจึงได้รับการกำหนดไว้เป็นสินค้าเป้าหมายในการส่งเสริมและเผยแพร่ไปใน ตลาดยุโรป
    ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มโอเพื่อการส่งออก เพื่อผลักดันให้มีการใช้ บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
    เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดต่างประเทศ อีกทั้งช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ผลไม้ไทยในต่างแดน บรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาเสร็จ สมบูรณ์แล้วเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 2แบบ คือ แบบที่ 1 เพื่อการส่งออกทางอากาศ และแบบที่ 2 เพื่อการขนส่งทางเรือ
    กล่องสำหรับการขนส่งทางอากาศ มีขนาดวัดภายนอก 45 x 35 x 20 เซนติเมตร บรรจุส้มโอขนาดเส้นรอบวงเกิน 17.5 นิ้ว ได้ 5 ผล หรือส้มโอขนาดเส้นรอบวงไม่เกิน 17.5 นิ้ว ได้ 6 ผล การบรรจุใช้แผ่นลูกฟูกวางกั้นระหว่างผลเพื่อไม่ให้ผลส้มโอเคลื่อนที่และ กระแทกกันในระหว่างการลำเลียงขนส่ง น้ำหนักบรรจุสุทธิของส้มโอแต่ละกล่องไม่เกิน 9 กิโลกรัม กล่องมีค่าการต้านแรงกดไม่ต่ำกว่า 650 กิโลกรัมแรง
    กล่องสำหรับการขนส่งทางเรือ มีขนาดวัดภายนอก 50 x 40 x 25 เซนติเมตร บรรจุส้มโอขนาดเส้นรอบวง 16-18 นิ้ว ได้ 1622 ผล น้ำหนักบรรจุสุทธิไม่เกิน 18 กิโลกรัม กล่องมีค่าการต้านแรงกดไม่ต่ำกว่า 860 กิโลกรัมแรงบรรจุภัณฑ์ส้มโอที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีขนาดมาตรฐาน ใช้เนื้อที่ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมีรูปแบบโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถรักษาสภาพของส้มโอ และตัวกล่องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเส้นทางการลำเลียงขนส่ง และทำหน้าที่เป็นภาชนะเพื่อการขนส่งและเพื่อการวางขายอีกด้วย


    Ref : http://www.learners.in.th

    วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

    ความหมาย สัญลักษณ์ © ® ™


    Symbol สัญลักษณ์ แปลก © ® ™ เหล่านี้ที่ปรากฏอยู่หลัง โลโก้สินค้า นั้นเคยลงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่ามันคืออะไร

    ไข สัญลักษญ์ © ® ™

    1. © ตัวซีในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Copyright แสดงว่างานชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึงงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง หรือถ้านำงานของคนอื่นมาก็ต้องนำมาใช้ โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
    2. ® ตัวอาร์ในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Registered Trademark หมายถึง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อย่างถูกต้องแล้ว
    3. ™ ตัวทีเอ็ม ย่อมาจากคำว่า Trade Mark หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน
    ข้อมูลออ้างอิง ความหมาย สัญลักษณ์ © ® ™ หลังโลโก้สินค้า

    วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

    Parmesan Cheese Pencils [package design]

    การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เห็นเป็นรูปแบบดินสอนี้ ?  แท้ที่จริงแล้วคือ ชีส !
    ที่มารูปภาพ : http://www.poppaganda.net

    ผลงานการออกแบบของบริษัท Kolle Rebbe  ในเยอรมนี พาร์เมซานชีสกูปแปลงร่างให้กลายเป็นดินสอแท่งอ้วนๆ ที่ขายพร้อมกบเหลาดินสอ มีทั้งหมด 3 รส 

    - รสทรัฟเฟิ่ล
    - รสเพสโท
    - รสเผ็ด

    เวลารับประทานก็ใช้กบเหลาดินสอเหลาแท่งดินสอชีสก็จะได้เนื้อชีสบางเบาเป็นรอยพับยักเยื้อง
    สวยงามในรูปของขี้ดินสอ  ใช้โรยหน้าอาหารก็สวยเก๋ไม่ซ้ำใคร ? ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเสริฟ
    พาร์เมซานชีสเลยทีเดียว ด้านหลังกล่อง มีตารางแจ้งว่าประเภทอาหารไหนควรใช้ชีสในปริมาณเท่าไหร่
    และมีการคำนวณแคลอรี่ตามขนาดที่ใช้ให้เสร็จสรรพ

    Ref : http://www.poppaganda.net
    Kolle Rebbe
    ผล งานการออกแบบของบริษัทโฆษณา Kolle Rebbe ในเยอรมนี พาร์เมซานชีสถูกแปลงร่างให้กลายเป็นดินสอแท่งอ้วนๆ ที่ขายพร้อมกบเหลาดินสอ มีทั้งหมดสามรส คือรสทรัฟเฟิ่ล, เพสโท และรสเผ็ด เวลารับประทาน ก็ใช้กบเหลาดินสอเหลาแท่งดินสอชีส ก็จะได้เนื้อชีสบางเบาเป็นรอยพับยักเยื้องสวยงามในรูปของขี้ดินสอ ใช้โรยหน้าอาหารก็สวยงามเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเสิร์ฟพาร์เมซานชีสเลยทีเดียว ด้านหลังกล่อง มีตารางแจ้งว่าอาหารประเภทไหนควรใช้ชีสในปริมาณเท่าใด และมีการคำนวณแคลอรี่ตามขนาดที่ใช้ให้เสร็จสรรพ เห็นแล้วเซ็งจิต ตายแล้วเกิดใหม่จะคิดอะไรสร้างสรรค์ได้เจ๋งๆ ขนาดนี้ไหมเนี่ย - See more at: http://www.poppaganda.net/art-design/1201/#sthash.IMcxh7xI.dpuf
    ผล งานการออกแบบของบริษัทโฆษณา Kolle Rebbe ในเยอรมนี พาร์เมซานชีสถูกแปลงร่างให้กลายเป็นดินสอแท่งอ้วนๆ ที่ขายพร้อมกบเหลาดินสอ มีทั้งหมดสามรส คือรสทรัฟเฟิ่ล, เพสโท และรสเผ็ด เวลารับประทาน ก็ใช้กบเหลาดินสอเหลาแท่งดินสอชีส ก็จะได้เนื้อชีสบางเบาเป็นรอยพับยักเยื้องสวยงามในรูปของขี้ดินสอ ใช้โรยหน้าอาหารก็สวยงามเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเสิร์ฟพาร์เมซานชีสเลยทีเดียว ด้านหลังกล่อง มีตารางแจ้งว่าอาหารประเภทไหนควรใช้ชีสในปริมาณเท่าใด และมีการคำนวณแคลอรี่ตามขนาดที่ใช้ให้เสร็จสรรพ เห็นแล้วเซ็งจิต ตายแล้วเกิดใหม่จะคิดอะไรสร้างสรรค์ได้เจ๋งๆ ขนาดนี้ไหมเนี่ย - See more at: http://www.poppaganda.net/art-design/1201/#sthash.gS8L05Vm.dpuf
    ผล งานการออกแบบของบริษัทโฆษณา Kolle Rebbe ในเยอรมนี พาร์เมซานชีสถูกแปลงร่างให้กลายเป็นดินสอแท่งอ้วนๆ ที่ขายพร้อมกบเหลาดินสอ มีทั้งหมดสามรส คือรสทรัฟเฟิ่ล, เพสโท และรสเผ็ด เวลารับประทาน ก็ใช้กบเหลาดินสอเหลาแท่งดินสอชีส ก็จะได้เนื้อชีสบางเบาเป็นรอยพับยักเยื้องสวยงามในรูปของขี้ดินสอ ใช้โรยหน้าอาหารก็สวยงามเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเสิร์ฟพาร์เมซานชีสเลยทีเดียว ด้านหลังกล่อง มีตารางแจ้งว่าอาหารประเภทไหนควรใช้ชีสในปริมาณเท่าใด และมีการคำนวณแคลอรี่ตามขนาดที่ใช้ให้เสร็จสรรพ เห็นแล้วเซ็งจิต ตายแล้วเกิดใหม่จะคิดอะไรสร้างสรรค์ได้เจ๋งๆ ขนาดนี้ไหมเนี่ย - See more at: http://www.poppaganda.net/art-design/1201/#sthash.gS8L05Vm.dpuf