วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 19/08/56

วัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

        สัปดาห์ที่หกของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. สมัครสมาชิก http://www.panoramio.com  เป็นเว็บปักมุดเพื่อใช้ภาพถ่ายในการบอกตำแหน่งแหล่งสถานที่ต่างๆของชุมชนกลุ่มแม่บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
การนำรูปถ่ายของสถานที่ลงในเว็บนี้ต้องบอกรายละเอียดของภาพนั้นๆ  อย่าง

       - ชื่อกลุ่มหรือชื่อผลิตภัณฑ์ ( Title ) : เช่น Chainat Otop
       - รายละเอียด-ชื่อที่อยู่ของชุมชน  ( Description )  :

ให้ลงใน Google Maps โดยการหาตำแหน่งอำเภอให้เจอก่อน ?  
พร้อมข้อมูลทั้งหมดต้องใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพื่อง่ายต่อคนที่ต้องการเข้ามาค้นหาข้อมูล
  
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น