วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ส2. สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

การสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากบรรจุภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยการลงพื้นที่และการสอบถามข้อมูลต่างๆภายในโรงงานเพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการในบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 ภาพที่ 1 ขวดบรรจุภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้จากบ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ปัญหาที่พบในบรรจุภัณฑ์ก็คือ


1.สีสันและลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามและไม่สะดุดตามากพอต่อผู้บริโภค
2.รูปภาพบนบรรจุภัณฑ์่ที่สื่อถึงดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ไม่มีความทันสมัยมากเมื่อเทียบเท่ากับปัจจุบัน
3.ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. บรรจุภัณฑ์เป็นการพิมพ์แบบสกรีนลงบนขวด ซึ่งต้องสั่งทำในปริมาณมากไม่สามารถทำครั้งละน้อยได้
5. ตัวอักษรทีใส่สกรีนลงบนบรรจุภัณฑ์ไม่คงทน หลุดลอกได้ง่าย
6. วัน เดือน ปีที่ผลิตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

โลโก้ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย 

 โลโก้บ้านท่าทรายที่ได้ปรับเปลี่ยน  

 
ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้เดิม คือการนำ ® ตราเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วมาใส่ในกรอบโลโก้บ้านท่าทราย เพื่อให้โลโก้และเครื่องหมายการค้ามีความสอดคล้องเป็นอันเดียวกัน อีกทั้งยังได้เปลี่ยนแบบฟอนต์เพื่อกันฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้ฟอนต์ตระกูล TH หรือ CRU ในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จึงได้เลือกใช้ฟอนต์ CRU-LanChand

 ตัวอย่างแบบฉลากสำหรับแชมพูสูตรอัญชันและว่านหางจระเข้

 ภาพที่ 2 แบบ Pattern การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สำหรับแชมพู
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

 ภาพที่ 3 แบบ Artwork ฉลากบรรจุภัณฑ์สำหรับแชมพูสูตรสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ 
ขนาดขวดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxสูง) : 6.5x17 cm /  ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ตัวอย่างแบบฉลากสำหรับครีมนวดผมสูตรอัญชันและว่านหางจระเข้

 ภาพที่ 4 แบบ Pattern การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สำหรับครีมนวดผม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
 
ภาพที่ 5 แบบ Artwork ฉลากบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรอัญชันและว่านหางจระเข้ 
ขนาดขวดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxสูง) : 6.5x17 cm /  ฟอนต์ TH K2D July8
 ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น