วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 26/08/56

วัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

        สัปดาห์ที่เจ็ดของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
ได้มีการ present การนำเสนอผลงานที่ได้ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรก 3ส.

ภาพที่ 1 ผลงานกลุ่ม Success บรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาจากรูปแบบเดิม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success

ภาพที่ 2 ผลงานกลุ่ม Success บรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาจากรูปแบบเดิม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success 


งานใหม่ (เดี่ยว) !!  ทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยออกแบบมาขึ้นใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงใช้ตัวผลิตภัณฑ์เดิม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจกว่าแบรนด์ที่มีตามท้องตลาด 
การทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ คือการ

- ตั้งแบรนด์ใหม่  สร้างแบรนด์ที่เป็นของตนเอง
- ทำโลโก้ขึ้นมาใหม่
- การหาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่แปลกใหม่กว่าแบรนด์อื่น
- การทำฉลากขึ่้นใหม่
- การพัฒนาสินค้าให้เป็นจุดน่าสนใจแก่ผู้บริโภค
- การเพิ่มกล่องขายเป็นแพ็คคู่ เพื่อเพิ่มการขาย

 ส่งงาน : วันที่ 19 กันยายน 2556 พร้อมทั้งอัพบล็อก/มู๊ดบอร์ดให้เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น