วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ความหมาย สัญลักษณ์ © ® ™


Symbol สัญลักษณ์ แปลก © ® ™ เหล่านี้ที่ปรากฏอยู่หลัง โลโก้สินค้า นั้นเคยลงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่ามันคืออะไร

ไข สัญลักษญ์ © ® ™

  1. © ตัวซีในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Copyright แสดงว่างานชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึงงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง หรือถ้านำงานของคนอื่นมาก็ต้องนำมาใช้ โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
  2. ® ตัวอาร์ในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Registered Trademark หมายถึง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อย่างถูกต้องแล้ว
  3. ™ ตัวทีเอ็ม ย่อมาจากคำว่า Trade Mark หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน
ข้อมูลออ้างอิง ความหมาย สัญลักษณ์ © ® ™ หลังโลโก้สินค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น