วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บรรจุภัณฑ์ส้มโอเพื่อการส่งออก


ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 
ในบรรดาผลไม้ไทยที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกนั้น ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีอนาคตสดใสมาก เนื่องจากปลูกง่าย ขายได้ราคาและมีรสชาติเป็น ที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ โดยทั่วไป จากการที่รัฐบาลไทยได้มีนโยบายเด่นชัดในการรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผลไม้ไทยให้เป็นที่ยอมรับและนิยมแพร่หลายในตลาดโลก ส้มโอจึงได้รับการกำหนดไว้เป็นสินค้าเป้าหมายในการส่งเสริมและเผยแพร่ไปใน ตลาดยุโรป
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มโอเพื่อการส่งออก เพื่อผลักดันให้มีการใช้ บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดต่างประเทศ อีกทั้งช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ผลไม้ไทยในต่างแดน บรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาเสร็จ สมบูรณ์แล้วเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก 2แบบ คือ แบบที่ 1 เพื่อการส่งออกทางอากาศ และแบบที่ 2 เพื่อการขนส่งทางเรือ
กล่องสำหรับการขนส่งทางอากาศ มีขนาดวัดภายนอก 45 x 35 x 20 เซนติเมตร บรรจุส้มโอขนาดเส้นรอบวงเกิน 17.5 นิ้ว ได้ 5 ผล หรือส้มโอขนาดเส้นรอบวงไม่เกิน 17.5 นิ้ว ได้ 6 ผล การบรรจุใช้แผ่นลูกฟูกวางกั้นระหว่างผลเพื่อไม่ให้ผลส้มโอเคลื่อนที่และ กระแทกกันในระหว่างการลำเลียงขนส่ง น้ำหนักบรรจุสุทธิของส้มโอแต่ละกล่องไม่เกิน 9 กิโลกรัม กล่องมีค่าการต้านแรงกดไม่ต่ำกว่า 650 กิโลกรัมแรง
กล่องสำหรับการขนส่งทางเรือ มีขนาดวัดภายนอก 50 x 40 x 25 เซนติเมตร บรรจุส้มโอขนาดเส้นรอบวง 16-18 นิ้ว ได้ 1622 ผล น้ำหนักบรรจุสุทธิไม่เกิน 18 กิโลกรัม กล่องมีค่าการต้านแรงกดไม่ต่ำกว่า 860 กิโลกรัมแรงบรรจุภัณฑ์ส้มโอที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีขนาดมาตรฐาน ใช้เนื้อที่ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมีรูปแบบโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถรักษาสภาพของส้มโอ และตัวกล่องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเส้นทางการลำเลียงขนส่ง และทำหน้าที่เป็นภาชนะเพื่อการขนส่งและเพื่อการวางขายอีกด้วย


Ref : http://www.learners.in.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น