วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodboard ส1.

การจัด Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบให้สั้นกระชับ ตอบโจทย์และครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
 ภาพที่ 1 Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

  Moodboard ส1.เพื่อสรุปการสืนค้นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชนดังนี้คือ

สถานะของผลิตภัณฑ์ : เป็นแชมพูและครีมนวดผมที่มีสถานะเป็นของเหลว
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : เป็นขวดทรงแบนสูง มีขนาดกว้าง x สูง = 6.5 x 17 cm.
ราคาสินค้า 1 ขวดต่อ 40 บาท / 1 โหล 12 ขวด / 650 บาท คิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
Concept : มีแนวคิดในการออกแบบพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยการปรับเปลี่ยนโลโก้ให้ดูไปในทิศทางเดียวกัน
กับบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนภาพประกอบให้สื่อถึงตัวสินค้าได้ชัดเจนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เป็นประเภทเครื่องสำอางประเภทแชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ และรูปแบบของโลโก้เป็นโลโก้ในรูปของดอกบัว 3 ดอกที่สื่อถึงบ้านท่าทราย พร้อมมีสัญลักษณ์ตัว ® 
แสดงถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้ว
ข้อเสียบรรจุภัณฑ์ : การใช้ภาพประกอบที่สื่อทางด้านสินค้าไม่ชัดเจน พร้อมทั้งตังอักษรและสีที่ใช้สำหรับตัวอักษร วัน/เดือน/ปีที่ผลิตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ฟอนต์ที่ได้ใช้ไม่ได้เป็นของเจ้าของทางผลิตภัณฑ์โดยตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น