วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 23/09/56

วัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

        สัปดาห์นี้ของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย สำหรับ
-นักศึกษาผู้ที่ยังไม่ทำแบบประเมินการสอนวิชานี้ 
ให้เข้าทำที่ http://humannet.chandra.ac.th ให้เรียบร้อยก่อนสอบ

และการกิจกรรมสอบหลังการเรียนดังนี้คือ
1.เข้าสอบpost test หลังการเรียนที่ clarolinethai.info

2.ข้อสอบภาคปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2556 กลุ่ม  101
คำชี้แจง ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที เริ่มเวลา 9.45-12.20
1.จงออกแบบตราโลโก้ สำหรับมะกอกแช่อิ่ม ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า
- มะกอกแช่อิ่ม Compote Olive
- คิด-ใส่ข้อความโฆษณา สโลแกนเพื่อส่งเสริมการขาย
- และมีข้อมูลผู้ประกอบการคือ เลขที่ 144/157 หมู่ 1 ถนนสุขาประชาสรรค์2 ซอย 22 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- ใช้ภาพประกอบที่แชร์ให้ในไดร์ฟ
2.โดยให้ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
- เป็นสติ๊กเกอร์ ติดฝาภาชนะขวดแก้ว หรือขวดพลาสติคตามแบบที่มีให้  บันทึกไฟล์เป็น .eps
- Map Image อาร์ตเวิร์ค ลงบนภาพภาชนะมุมมองรูปแสดง(Present View) ที่เลือกตามแบบ แล้วบันทึกเป็นไฟล์ ..psd, .jpg
จัดส่งโดยสร้างชื่อโฟล์เดอร์เป็นรหัสประจำตัวตามด้วยชื่อ ในโฟลเดอร์ส่งงานรายวิชานี้

ภาพที่ 1 :  การออกแบบฉลากฝากระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556
ภาพที่  2 :  ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ฝากระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556


ภาพที่  3  :  การออกแบบฉลากข้างกระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556

 ภาพที่  4 :  ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้างกระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556สรุปเล่มโครงการออกแบบส่วนบุคคล แบบที่ 1 ใน ISSUU

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า  Chic   

ได้มีการเผยแพร่ต่อ.......
สาธารณะในรูปแบบ Presentation  ตาม web นี้  
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด


สรุปเล่มโครงการออกแบบส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงใน ISSUU

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า  Nicha Herbal  สมุนไพรณิชา  

ได้มีการเผยแพร่ต่อ.......
สาธารณะในรูปแบบ Presentation  ตาม web นี้  
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด


สรุปเล่มโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์บ้านท่าทราย


ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลใน ISSUU (ฉบับปรับปรุง)

Final Design Project: ส3.(Results) 

โครงการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ Nicha Herbal Gift Set  Final Design Project : ฉบับปรับปรุง
การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล
ในเว็บไซต์ http://issuu.com

เว็บไซต์ส่วนตัว    http://issuu.com/suttinee.saetangผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลใน ISSUU

Final Design Project: ส3.(Results) 

โครงการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ Chic Gift Set  Final Design Project : แบบที่ 1
การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล
ในเว็บไซต์ http://issuu.com

เว็บไซต์ส่วนตัว    http://issuu.com/suttinee.saetang
ส3. สรุปผล ( Result ) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง

การสรุปผลที่ได้ทำการศึกษาตั้งแต่ ส1. และ ส2. จนมาถึงขึ้นตอนสุดท้ายคือ ส3. ได้สรุปผลทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board

นำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board


ภาพที่ 1 :  การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Mood board
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ชุด  Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน


ภาพที่ 2 :  ชุด  Gift set - Nicha Herbal  สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

การจัดแสดงงานเพื่อนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา


 ภาพที่ 3 :  การจัดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

 ภาพที่ 4 :  การนำเสนอข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบ
เพื่อแชร์ความคิดเห็นและข้อแก้ไขปรับแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ส2. สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน (Resume) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง

สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน  Resume

การแก้ไขงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการต่อผู้บริโภค 


ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์  จาก  Nicha Herbal Gift Set

ภาพที่ 1 :  ภาพชุด Gift Set  สินค้าจากแบนด์ Nicha Herbal 
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

CONCEPT DESIGN :  ต้องการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อต่อยอดและพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมจากแบนด์ " Chic "  โดยครั้งนี้ได้เลือกใช้รูปทรงประเภทขวดที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกต่อผู้บริโภค รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ใหม่อย่าง " Nicha Herbal " เพื่อให้สื่อต่อตัวผลิตภัณฑ์ได้มากจากเดิม ทั้งนี้การได้เพิ่มตัวขนาดทดลอง เพื่อเป็นของทดลองสำหรับลูกค้าที่อยากรู้ข้อดีของตัวผลิตภัณฑ์   การออกแบบให้รูปแบบ  ชุด Gift Set  จะเหมือนเดิมแต่จะแตกต่างกันตรงที่ตัวบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปคือ จากกล่อง ชุด Gift Set   เปลี่ยนมาเป็น ตระกร้า ชุด Gift Set   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมต่อสินค้า  Nicha Herbal 

................................................................................

โลโก้   Nicha Herbal


ภาพที่ 2 :  ภาพแสดงตราสัญลักษณ์สินค้า Logo Nicha Herbal 
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

CONCEPT DESIGN  LOGO  :  การออกแบบสัญลักษณ์โดยคำว่า "Nicha Herbal " เป็นความหมายที่ผสมเข้าหากันคือ คำว่า Nicha หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ และ  คำว่า Herbal  หมายถึง สมุนไพร
ซึ่งเมื่อนำมาเป็นชื่อแบนด์ จึงตีความหมายว่า เป็นสมุนไพรที่บริสุทธิ์ และสะอาดต่อผู้บริโภค หลักในการใช้สีโลโก้ คือ สีเขียว เนื่องจากอยากให้สื่อถึงความเป็นธรรมชาติของตัวผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบที่สื่อถึงความงามสำหรับหญิงสาว

................................................................................

ขั้นตอนในการออกแบบ

ภาพที่ 3 :  การสร้างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ด้วย Photoshop
              ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
                                         ภาพที่ 4 :  สร้างตราโลโก้สัญลักษณ์ด้วย illustrator
                                                            ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
                                           ภาพที่ 5 :  การดราฟภาพประกอบด้วย illustrator
                                                         ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

................................................................................ 

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน 

ภาพที่ 6 :  แบบ Pattern  ผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน 
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ฉลากแชมพู (ด้านหน้า)

                                        ภาพที่ 7 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านหน้า" 
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  4 x 12 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหน้า) :  
1.  การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- (Nicha Herbal )
2.  การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
-- Nature of Butterfly Pea
- Herbal formulas
- Shampoo
- ธรรมชาติจากดอกอัญชัน
- สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน
- แชมพู
3.  ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม
- ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน
4.  การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ
- เพื่อผมนุ่มลื่นเงางามเป็นธรรมชาติตลอดวัน
- ภาพประกอบ
5.  การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ
-โดยการใช้สีโทน น้ำเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง

 ฉลากแชมพู  (ด้านหลัง)


ภาพที่ 8 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพู "ด้านหลัง" 
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  4 x 12 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
ข้อมูลบนฉลากแชมพู (ด้านหลัง) :  
1.  ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Nicha Herbal 
- แชมพูผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน
- Herbal formulas.
- Butterfly pea.
- Shampoo
2.  สรรพคุณ
- แชมพูสูตรพิเศษที่เลือกสรรส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหยังศรีษะ 
ช่วยให้สุขภาะผมแข็งแรงเงางามมีน้ำหนัก ลดปัญหาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมบำรุงอย่างล้ำลึ
ถึงแกนผมให้รากผมแข็งแรง ด้วยแชมพูสูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน
3.  ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลื่นตลอดวัน 
- วิธีใช้  ชโลมแชมพูบนผมที่เปียกนวดให้ทั่วศรีษะจนเกิดฟองแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ควรสระ 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมสูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน  
3.  ส่วนประกอบสำคัญ
Deionized Water,sodium Laureth Sulfate,Sodium Lauryl Sulfate,Sodium Chloride,Glycol 
Distearate,CocamideDEA,Cocamidopropyl Betaine,fragrance,DMDM,Hyandtoin,Swertia
4.  ผลิตโดย
- 30 / 258  ซอย 23 รามคำแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
5.  บริการผู้บริโภค
- โทร. 0-2739-4000
- ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600
- ตู้ ป.ณ. 739 กทม. 10501
- Manufactured in Thailand Consumer Care Line : Laos 021 265 18011
6.  ปริมาณสุทธิ 200 มล.
7.  เครื่องหมายการค้า / หมายเลขพลาสติก (1) PET
8.  ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)shown below
- 220  210513  R3 22:22
9.  บาร์โค้ด
10. ราคา 60 บาท

ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์แชมพู

 ภาพที่ 9 :  ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

................................................................................ 

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 10 :  แบบ Pattern  ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ฉลากครีมนวดผม (ด้านหน้า)

ภาพที่ 11 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ตรีมนวดผม "ด้านหน้า" 
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  4 x 12 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านหน้า) :  
1.  การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- (Nicha Herbal )
2.  การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- Nature of Butterfly Pea
- Herbal formulas
Hair  Cream
- ธรรมชาติจากดอกอัญชัน
- สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน
- ครีมนวดผม
3.  ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม
- ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน
4.  การบอกสรรพคุณแบบย่อเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจ
- เพื่อผมนุ่มลื่นเงางามเป็นธรรมชาติตลอดวัน
- ภาพประกอบ
5.  การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ
-โดยการใช้สีโทน น้ำเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง

ฉลากครีมนวดผม  (ด้านหลัง)

ภาพที่ 12 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม "ด้านหลัง" 
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  4 x 12 cm. /   ฟอนต์ TH K2D July8 
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
ข้อมูลบนฉลากครีมนวดผม (ด้านหลัง) :  
1.  ชื่อตัวสินค้าของผลิตภัณฑ์ Chic
- ครีมนวดผมผสมสมุนไพร สูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน
- Herbal formulas.
- Butterfly pea.
- Hair  Cream
2.  สรรพคุณ
- ครีมนวดผมสูตรพิเศษที่เลือกสรรส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหยังศรีษะ ช่วยให้สุขภาะผมแข็งแรงเงางามมีน้ำหนัก ลดปัญหาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมพร้อมบำรุงอย่างล้ำลึกถึงแกนผมให้รากผมแข็งแรง ด้วยแชมพูสูตรสารสกัดจากดอกอัญชัน
3. ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลื่นตลอดวัน 
- วิธีใช้  ทุกครั้งหลังสระผมชโลมครีมนวดให้ทั่วศรีษะโดยเฉพาะตรงปลายเส้นผม
ทิ้งไว้ 2-3 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
4.  ส่วนประกอบสำคัญ
Deionized Water,Cetyl Alcohol,Stearyl,Alcohol, lsopropl Myristate,Propylene Glycol ,Glyceryl Stearate,Mineral Oil,Fragrance,Dimethicone.DMDM,Hyandtoin,Swertia
5.  ผลิตโดย
- 30 / 258  ซอย 23 รามคำแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
6.  บริการผู้บริโภค
- โทร. 0-2739-4000
- ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600
- ตู้ ป.ณ. 739 กทม. 10501
- Manufactured in Thailand Consumer Care Line : Laos 021 265 18011
7.  ปริมาณสุทธิ 200 มล.
8.  เครื่องหมายการค้า / หมายเลขพลาสติก (1) PET
9.  ครั้งที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต ดูที่บรรจุภัณฑ์ Batch No/Mig Date (dd/mm/yy)shown below
- 220  210513  R3 22:22
10. บาร์โค้ด

ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ครีมนวดผม

ภาพที่ 13 :  ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

................................................................................

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 14 :  แบบ Pattern  ผลิตภัณฑ์ทรีทเมนท์สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ฉลากทรีทเมนท์  (ด้านฝากระปุก)

ภาพที่ 15 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม"ด้านฝากระปุก" 
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  6 x 6 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านฝากระปุก) :  
1.  การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- (Chic)
2.  การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- ทรีทเมนท์ผม  Hair Teratment
Butterfly pea.
- สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน
- เพื่อผมนุ่มสลวย
3.  ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม
- ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน
4.  การไล่เฉดสีเพื่อให้ดูเป็นมิติ
-โดยการใช้สีโทน น้ำเงิน , ม่วง ในการใช้เป็นเฉดสีพื้นหลัง

ฉลากทรีทเมนท์  (ด้านข้างกระปุก)

ภาพที่ 16 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม"ด้านข้างกระปุก" 
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  23 x 3 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
ข้อมูลบนฉลากทรีทเมนต์ผม (ด้านข้างกระปุก) อธิบายจากซ้ายไปขวา:  
1.  บาร์โค้ด
2.  ราคา  55  บาท
3.  ปริมาณสุทธิ  200  กรัม
4.  สรรพคุณ :  ทรีทเมนท์บำรุงเส้นผมสมุนสมุนไพรอัญชันช่วยให้สีผมดกดำเป็นเงางามด้วยสารสกัด
จากอัญชันพร้อมอุดมไปด้วยวิตามิน E บำรุงเส้นผมให้แข็งแรง ป้องกันผมร่วงสุขภาพ
ผมที่ดีนุ่มสลวยน่าสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นติดทนตลอดวันผมที่ผ่านการย้อมสีจะทำให้สีสวย
5.  โลโก้ Chic / Hair Treatment / Butterfly pea. / For silky shiny hair
6.  วิธีใช้ : หลังจากการสระผม ทำทรีทเมนท์หมักผมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
7.  ผลิตโดย : 30 / 258  ซอย 23 รามคำแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
8.  โลโก้ Chic / ทรีทเมนท์ผม / สูตรสมุนไพรอัญชัน / เพื่อผมนุ่มลื่นเงางาม

ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์

 ภาพที่ 17 :  ภาพฉลากบนบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม (ด้านฝากระปุก)
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
 ภาพที่ 18 :  ภาพฉลากบนบรรจุภัณฑ์ทรีทเมนท์ผม (ด้านข้างกระปุก)
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

...............................................................................

แบบ Pattern ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

 ภาพที่ 20 :  แบบ Pattern  ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ฉลากเซรั่มบำรุงผม

ภาพที่ 21 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผม
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  3.5 x 8 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง
ข้อมูลบนฉลากเซรั่มบำรุงผม (อธิบายจากซ้ายไปขวา) :  
1.  การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- (Nicha Herbal )
2.  การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- Nature of Butterfly Pea
- Herbal formulas
Serum Nutrient
- For Normal & Damaged Hair
3.  ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม
- ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน
- ภาพประกอบสื่อถึง วิตามินอี
4. สรรพคุณ
-เซรั่มบำรุงผมและปกป้องไม่ชี้ไม่เหนียวเหนอะหนะ บำรุงเส้นผมให้เงางามหวีจัดทรงผมได้ง่ายขึ้น
5.  ส่วนประกอบสำคัญ
Swertia Extract, Jojoba Oil,Vitamin C Acetae, Dimethicone
6.  ผลิตโดย
- 30 / 258  ซอย 23 รามคำแหง2 แยก9 แบางดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
7.  ปริมาณสุทธิ 60 มล.
8.  ราคา 49 บาท
9.การมีตราสัญลักษณ์โลโก้
- (Nicha Herbal )
10.  การบอกข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- ธรรมชาติจากดอกอัญชัน
- สูตรผสมสมุนไพนอัญชัน
- เซรั่มบำรุงผม สำหรับผมแห้งเสีย
11.  ภาพประกอบที่สื่อกับผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบรูปผู้หญิงสระผม
- ภาพประกอบที่สื่อถึงดอกอัญชัน
12.  ภาพประกอบ
13.  ขั้นตอนเพื่อผมนุ่มลื่นตลอดวัน 
- วิธีใช้  ขณะผมเปียกหรือผมแห้ง หยดชีคลงบนฝ่ามือลูบไล้
บนปลายเส้นผมให้ทั่วศรีษะเน้นปลายผมหสีจัดทรงตามต้องการ
14.  บาร์โค้ด

ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผม

ภาพที่ 22 :  ตัวอย่างฉลากบนผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผมสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
  ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

................................................................................

แบบ Pattern แชมพูตัวอย่างขนาดทดลองสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 23 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ขนาดทดลอง
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  3.5 x 8 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

แบบ Pattern ครีมนวดผมตัวอย่างขนาดทดลองสูตรผสมสมุนไพรอัญชัน

ภาพที่ 24 :  ภาพฉลากบรรจุภัณฑ์ขนาดทดลอง
ขนาดฉลาก (กว้าง x สูง)cm. /  3.5 x 8 cm.  /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

................................................................................

ตัวอย่าง Tab 

ภาพที่ 25 :  ภาพตัวอย่าง Tab 
ขนาด (กว้าง x สูง)cm. /  4.5 x 4.5 cm. /   ฟอนต์ TH K2D July8
ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

................................................................................

ตัวอย่าง  Gift set - Nicha Herbal


ภาพที่ 26 :  ตัวอย่าง  Gift set - Nicha Herbal สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
  ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

ชุด Gift set - Nicha Herbal

ภาพที่ 27 :  ชุด  Gift set - Nicha Herbal  สูตรผสมสมุนไพรอัญชัน
  ที่มา : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส1. สืบค้น (Research) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง

การสืนค้นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชน

ขั้นตอนที่ 1 ส1. (Research)  สืบค้นข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับการออกแบบครั้งที่ผ่านมา คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับ ชุด Chic Gift Set  
ให้รูปแบบ แชมพู /  ครีมนวดผม / ทรีทเมนท์ / เซรั่มบำรุงผม สูตรผสมสมุนไรดอกอัญชัน

รูปที่ 1 : ภาพประกอบอัญชัน
ที่มารูปภาพ   : http://www.opec.go.th

จากการออกแบบครั้งที่ผ่านมาได้มีการให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 


ตัวอย่างโลโก้แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 

รูปที่ 2 : ตัวอย่างโลโก้แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 
ที่มารูปภาพ   : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

1.1. การออกแบบโลโก้  " Chic " 
เพราะ ตัวโลโก้ยังสื่อไม่ถึงตัวผลิตภัณฑ์มากพอทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าใจได้โดยตรงว่า
" Chic "  หมายถึงอะไร ? อีกอย่างการออกแบบโลโก้การอ่านและสามารถเข้าใจได้เลย
ว่าคำนี้คืออะไรเป็นไปได้ยาก

ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 

รูปที่ 3 : ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 
ที่มารูปภาพ   : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

1.2   การใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า" Chic "
การใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมสี่ด้านนี้ ยากต่อการหยิบจับในการใช้ ไม่สะดวกมากพอต้อผู้บริโภค และรูปทรงยังเป็นรูปทรงที่แปลกตาแต่หลักการใช้ของผู้บริโภคนั้นสำคุญกว่า จึงควรใช้ใส่ในข้อจุดนี้ ทั้งนี้ขวดบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบนี้ทำให้ผู้บริโภคดูได้ยากมาก ว่า สินค้าของ " Chic "  นี้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรกันแน่ 

ทั้งนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมใหม่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตัวสินค้ามีความต้องการต่อผู้บริโภค

ตัวอย่างแบบขวดบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ Nicha Herbal 

ภาพที่ 4 : ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์  4  แบบ  (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

1. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู (แบบใหม่)
ภาพที่ 5 : ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแชมพู (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดใสทรงสูง มีฝาเปิดปิดสีขาว
-  สีขวด : สีใส  
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : สีขาวขุ่น
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 8 x 18.5 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

2. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หลอดครีมนวดผม (แบบใหม่)
ภาพที่ 5 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หลอดครีมนวดผม (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบหลอดครีมนวดผม (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นหลอดสีขาว
-  สีขวด : สีขาว
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาสีขาวแบบเปิดปิด
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 8.5 x 17 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

3. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์   (แบบใหม่)
 ภาพที่ 6 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์  (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระปุกทรีทเมนท์ (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นกระปุกทรงกลม 
-  สีกระปุก : สีใส
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝากระปุกสีใสขุน
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 9.5 x 9.5 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 กรัม.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

4. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบำรุงผม (แบบใหม่)

ภาพที่ 7 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบำรุงผม (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดเซรั่มบำรุงผม (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดแก้วใส
-  สีขวด : สีใส
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ฝาใสปิดฝาปั๊ม
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 6 x 10 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 60 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE