วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส1. สืบค้น (Research) Chic Gift Set & Final Design Project : แบบที่ 1

การสืนค้นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชน

ขั้นตอนที่ 1 ส1. (Research)  สืบค้นข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐาน

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรอัญชัน

รูปที่ 1 : ภาพประกอบอัญชัน
ที่มารูปภาพ   : http://www.opec.go.th

อัญชัน (อังกฤษAsian pigeonwingsชื่อวิทยาศาสตร์Clitoria ternatea L.) เป็นไม้เถา ลำต้นมีขนนุ่ม มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน มีชื่อพื้นเมืองอื่นอีกคือแดงชัน (เชียงใหม่) และเอื้องชัน,เองชัญ (เหนือ)  เมื่อคั้นออกมาจะได้เป็นสีฟ้า
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
อัญชันเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน อายุสั้น ใช้ยอดเลื้อยพัน ลำต้นมีขนปกคลุม ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้ามยาว 6-12 เซนติเมตร มีใบย่อยรูปไข่ 5-7ใบ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบด้านล่างมีขนหนาปกคลุม
ดอกสีขาว ฟ้า และม่วง ดอกออกเดี่ยว ๆ รูปทรงคล้ายฝาหอยเชลล์ออกเป็นคู่ตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตรกลีบคลุมรูปกลม ปลายเว้าเป็นแอ่ง ตรงกลางมีสีเหลือง มีทั้งดอกซ้อนและดอกลา ดอกชั้นเดียวกลีบขั้นนอกมีขนาดใหญ่กลางกลีบสีเหลือง ส่วนกลีบชั้นในขนาดเล็กแต่ดอกซ้อนกลีบดอกมีขนาดเท่ากัน ซ้อนเวียนเป็นเกลียว ออกดอกเกือบตลอดปี ผลแห้งแตก เป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เมล็ดรูปไต สีดำ มี 5-10 เมล็ด
การกระจายพันธุ์   อัญชันมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียเขตร้อน ก่อนจะถูกนำไปแพร่พันธุ์ในแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกา ในลาว ไทย เวียดนาม
สรรพคุณ  
-ดอก ใช้สกัดสีทำเป็นสีผสมอาหาร ใช้ปลูกผมทำให้ผมดกดำ งามงามมากขึ้น เพราะดอกอัญชันมีสารที “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) ซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีมากขึ้น 
-เมล็ด เป็นยาระบาย  
-ราก บำรุงตาแก้ตาฟาง ถูฟันแก้ปวดฟัน ตาแฉะ และปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ นำรากมาถูกับน้ำฝนใช้หยอดหูและหยอดตา
อัญชันในวรรณคดี
ในสมัยก่อนหญิงสาวมักนำอัญชันมาเขียนคิ้วให้ดำขลับ ซึ่ง นิราศธารโศก และ มหาชาติคำหลวง ได้เปรียบเทียบคิ้วหญิงนั้นงามราวดอกอัญชันตัวอย่างแบบขวดบรรจุภัณฑ์  Chic Gift Set 

ภาพที่ 2 : ภาพตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์  4  แบบ
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

1. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู
ภาพที่ 3 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแชมพู
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดทรงสูง  4  เหลี่ยม  4 ด้าน 
-  สีขวด : สีน้ำเงินใส
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ครบฝาปั๊มสีเงิน
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 4.5 x 17.5 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 240 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

2. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดครีมนวดผม
ภาพที่ 4 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดครีมนวดผม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดครีมนวดผม
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดทรงสูง  4  เหลี่ยม  4 ด้าน 
-  สีขวด : สีขาว
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ครบฝาปั๊มสีเงิน
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 4.5 x 17.5 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 240 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

3. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์
ภาพที่ 5 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระปุกทรีทเมนท์
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นกระปุกทรงกลม 
-  สีกระปุก : สีใส
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปิดสีเงิน 
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 23 x 5.5 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 150 กรัม.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

4. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบำรุงผม
ภาพที่ 6 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบำรุงผม
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดเซรั่มบำรุงผม
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดทรงสูง  4  เหลี่ยม  4 ด้าน 
-  สีขวด : สีน้ำเงินใส
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ครบฝาปั๊มสีเงิน / ฝาใสปิดฝาปั๊ม
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 3.5 x 13 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 150 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น