วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สรุปเล่มโครงการออกแบบส่วนบุคคล แบบที่ 1 ใน ISSUU

โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า  Chic   

ได้มีการเผยแพร่ต่อ.......
สาธารณะในรูปแบบ Presentation  ตาม web นี้  
เพื่อความสะดวกในการศึกษา เพื่อความน่าสนใจ และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น