วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 23/09/56

วัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

        สัปดาห์นี้ของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย สำหรับ
-นักศึกษาผู้ที่ยังไม่ทำแบบประเมินการสอนวิชานี้ 
ให้เข้าทำที่ http://humannet.chandra.ac.th ให้เรียบร้อยก่อนสอบ

และการกิจกรรมสอบหลังการเรียนดังนี้คือ
1.เข้าสอบpost test หลังการเรียนที่ clarolinethai.info

2.ข้อสอบภาคปฏิบัติกลางภาคเรียนที่ 1/2556 กลุ่ม  101
คำชี้แจง ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที เริ่มเวลา 9.45-12.20
1.จงออกแบบตราโลโก้ สำหรับมะกอกแช่อิ่ม ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า
- มะกอกแช่อิ่ม Compote Olive
- คิด-ใส่ข้อความโฆษณา สโลแกนเพื่อส่งเสริมการขาย
- และมีข้อมูลผู้ประกอบการคือ เลขที่ 144/157 หมู่ 1 ถนนสุขาประชาสรรค์2 ซอย 22 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- ใช้ภาพประกอบที่แชร์ให้ในไดร์ฟ
2.โดยให้ออกแบบอาร์ตเวิร์ค
- เป็นสติ๊กเกอร์ ติดฝาภาชนะขวดแก้ว หรือขวดพลาสติคตามแบบที่มีให้  บันทึกไฟล์เป็น .eps
- Map Image อาร์ตเวิร์ค ลงบนภาพภาชนะมุมมองรูปแสดง(Present View) ที่เลือกตามแบบ แล้วบันทึกเป็นไฟล์ ..psd, .jpg
จัดส่งโดยสร้างชื่อโฟล์เดอร์เป็นรหัสประจำตัวตามด้วยชื่อ ในโฟลเดอร์ส่งงานรายวิชานี้

ภาพที่ 1 :  การออกแบบฉลากฝากระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556
ภาพที่  2 :  ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ฝากระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556


ภาพที่  3  :  การออกแบบฉลากข้างกระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556

 ภาพที่  4 :  ตัวอย่างฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้างกระปุกมะกอกแช่อิ่ม
ที่มารูปภาพ :  นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง ,2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น