วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 15/07/56

วัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

        สัปดาห์ที่ห้าของการเรียนการสอนในรายวิชา ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

1. การสอนวิธีการจัด/การตั้งค่าใน  Blogger Thasai  Herb

2. การตั้งชื่อกลุ่มใน Blogger จำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อเป็นชุมชนหรือชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราได้ไปศึกษามา พร้อมใส่ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณต์ Thasai  Herb

3. ใน Blogger Thasai  Herb จะต้องมี 3ส. ประกอบไปด้วย
    - ส1. สืบค้น
    - ส2. การสร้างสรรค์ความสมมติฐาน
    - ส3. สรุปผล

4.  ศึกษากระบวนการผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งวางแผนในการสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์และตัวอักษรบนกล่องบรรจุภัณฑ์ต้องกะขนาดอักษรให้เหมาะสมกับขนาดของกล่อง

5. หน้าที่ของเราคือการดีไซต์งานและจะต้องวางอนาคตให้กับผู้ผลิต

6. สิ่งสำคัญในการเขียนแบบ คือ
    - การปรับตัวแบรนด์สินค้า
    - สรุปและปัญหาสาเหตุของบรรจุภัณฑ์
    - วัสดุที่ใช้และกราฟิกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์
    - การวิเคราะห์ทางการมองของบรรจุภัณฑ์
    - การออกแบบโลโก้ใหม่

7. การเซฟงานใน Ai สามารถเซฟเป็นไฟล์ PDF. / EPS. / AI. / AIT.
    - PDF. = จัดเก็บข้อมูลเหมือนรูปภาพไม่สามารถแก้ไขงานได้
    - EPS. = เป็นไฟล์รวบรวมงาน+ภาพที่เป็นแบบ Vector 
                 สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมทำภาพแบบ Vector 
                 ทุกชนิด เช่น Photoshop illustrastor coreldraw
    - AI.   = Create Outlines (ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้)
    - AIT.  = No Create Outlines (สามารถแก้ไขข้อความได้)

* งานทุกอย่างต้องลงใน  Blogger Thasai  Herb พร้อมทั้งต้องเห็นความคีบหน้าของงานทั้งหมด *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น