วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส1. สืบค้น (Research) Nicha Herbal Gift Set & Final Design Project : ฉบับปรับปรุง

การสืนค้นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชน

ขั้นตอนที่ 1 ส1. (Research)  สืบค้นข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับการออกแบบครั้งที่ผ่านมา คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับ ชุด Chic Gift Set  
ให้รูปแบบ แชมพู /  ครีมนวดผม / ทรีทเมนท์ / เซรั่มบำรุงผม สูตรผสมสมุนไรดอกอัญชัน

รูปที่ 1 : ภาพประกอบอัญชัน
ที่มารูปภาพ   : http://www.opec.go.th

จากการออกแบบครั้งที่ผ่านมาได้มีการให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 


ตัวอย่างโลโก้แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 

รูปที่ 2 : ตัวอย่างโลโก้แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 
ที่มารูปภาพ   : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

1.1. การออกแบบโลโก้  " Chic " 
เพราะ ตัวโลโก้ยังสื่อไม่ถึงตัวผลิตภัณฑ์มากพอทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าใจได้โดยตรงว่า
" Chic "  หมายถึงอะไร ? อีกอย่างการออกแบบโลโก้การอ่านและสามารถเข้าใจได้เลย
ว่าคำนี้คืออะไรเป็นไปได้ยาก

ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 

รูปที่ 3 : ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์แบบเก่าของสินค้า  " Chic " 
ที่มารูปภาพ   : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง

1.2   การใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ของสินค้า" Chic "
การใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมสี่ด้านนี้ ยากต่อการหยิบจับในการใช้ ไม่สะดวกมากพอต้อผู้บริโภค และรูปทรงยังเป็นรูปทรงที่แปลกตาแต่หลักการใช้ของผู้บริโภคนั้นสำคุญกว่า จึงควรใช้ใส่ในข้อจุดนี้ ทั้งนี้ขวดบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบนี้ทำให้ผู้บริโภคดูได้ยากมาก ว่า สินค้าของ " Chic "  นี้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรกันแน่ 

ทั้งนี้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบขึ้นมใหม่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตัวสินค้ามีความต้องการต่อผู้บริโภค

ตัวอย่างแบบขวดบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ Nicha Herbal 

ภาพที่ 4 : ตัวอย่างขวดบรรจุภัณฑ์  4  แบบ  (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

1. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู (แบบใหม่)
ภาพที่ 5 : ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดแชมพู (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดใสทรงสูง มีฝาเปิดปิดสีขาว
-  สีขวด : สีใส  
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : สีขาวขุ่น
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 8 x 18.5 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

2. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หลอดครีมนวดผม (แบบใหม่)
ภาพที่ 5 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์หลอดครีมนวดผม (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบหลอดครีมนวดผม (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นหลอดสีขาว
-  สีขวด : สีขาว
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาสีขาวแบบเปิดปิด
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 8.5 x 17 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

3. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์   (แบบใหม่)
 ภาพที่ 6 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กระปุกทรีทเมนท์  (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระปุกทรีทเมนท์ (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นกระปุกทรงกลม 
-  สีกระปุก : สีใส
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝากระปุกสีใสขุน
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 9.5 x 9.5 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 200 กรัม.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

4. แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบำรุงผม (แบบใหม่)

ภาพที่ 7 : แบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มบำรุงผม (แบบใหม่)
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบขวดเซรั่มบำรุงผม (แบบใหม่)
-  รูปทรงบรรจุภัณฑ์ : เป็นขวดแก้วใส
-  สีขวด : สีใส
-  ฝาบรรจุภัณฑ์ : ฝาปั๊มสีขาว / ฝาใสปิดฝาปั๊ม
-  ขนาดความ ( กว้าง x สูง cm. ) : 6 x 10 cm.
-  ปริมาณความจุในขวดแชมพู : 60 มล.
-  หมายเลขพลาสติกรีไซเคิล :   2 พอลิเอธิลีน ( High Density Polyethylene ) เอชดิพีอี HDPE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น