วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลใน ISSUU (ฉบับปรับปรุง)

Final Design Project: ส3.(Results) 

โครงการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ Nicha Herbal Gift Set  Final Design Project : ฉบับปรับปรุง
การสรุปและเผยแพร่ แสดง-แบ่งปัน ผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคล
ในเว็บไซต์ http://issuu.com

เว็บไซต์ส่วนตัว    http://issuu.com/suttinee.saetangไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น