วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ส1. สืบค้น

การสืนค้นข้อมูลประกอบการนำเสนอโครงการออกแบบเพื่อชุมชน


โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์เสริมความงาม
ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์เสริมความงามของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success,2556

ขั้นตอนที่ 1 ส1. สืบค้นข้อมูล

1. ข้อมูลพื้นฐาน


ผู้ประกอบการ : กลุ่มแม่บ้านท่าทราย ชื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ : นางปาน เอี่ยมสุภา
ที่อยู่ : 169  หมู่ 1 ตำบลบางหลวง  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
หมายเลขโทรศัพท์ : 056-401004
ที่อยู่ E-mail : ไม่มี
ประเภทสินค้า OTOP : ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
ชนิดของสินค้า : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร
- แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
- ครีมนวดผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ประเภทของเครื่องสำอาง : สำหรับผิวหนังและศีรษะ
สถานะของผลิตภัณฑ์ :  ของเหลว
วิธีการจัด-วางจำหน่ายจัดตั้งแสดงสินค้าจุดขาย :
วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย 
จำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปภายในจังหวัด
จำหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย์
ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการแลพภาคเอกชนจัดขึ้น
ความดี-สรรพคุณ :
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและหนังศรีษะทำให้ผมนุ่มสลวย
ดูเงาเป็นธรรมชาติ  และหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ : 
เพียงสระให้ทั่วศรีษะและล้างออกด้วยนน้ำสะอาดสระได้บ่อยครั้งตามความต้องการ
และควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมของสูตรนั้นๆ
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ : 
หมู่บ้านท่าทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เมื่อเสร็จสิ้นฤดูทำนา
จีงเกิดการว่างงาน ซึ่งในเวลานั้น หน่วยงานราชกาารได้เข้ามาสนับสนุน
การส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน โดยจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นในปี พ.ศ.2553 มีสมาชิก
แรกเข้าเพียง 20 คน และมีการส่งเสริมพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 200 คน
ข้อมูลการผลิตสินค้า :
แรกเริ่มผลิตแชมพูและครีมนวดผมว่านหางจระเข้ผสมสมุนไพรต่างๆ เช่น
มะกรูด อัญชัน และประคำดีควาย ต่อมาได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ชนิดอื่นๆด้วย คือครีมอาบน้ำผสมสมุนไพรขมิ้น ครีมทาผิวผสมสมุนไพรขมิ้น
และผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่กลุ่มแม่บ้านเริ่มผลิตและจำหน่ายคือสบู่รังไหม
บรรจุภัณฑ์ :
แชมพูบรรจุในขวดทรงแบนสูงสีขาว ฝาเปิดปิดสีน้ำเงิน
ครีมนวดผมบรรจุในขวดทรงแบนสูงสีม่วง ฝาเปิดปิดสีม่วง
โดยผลิตจาก...พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน (HDPE)
เป็นขวดทรงสูงพร้อมฝาเปิดปิดสำหรับบรรจุภัณฑ์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซ.ม สูง 17 ซ.ม
พิมพ์ข้อความด้วยฟอนต์ cordia new , DSU_KaMon
สีที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์วิธีซิลค์สกรีนมีสีดำ,ม่วง,น้ำเงิน,เขียว,เหลือง
ข้อความและรูปภาพบนบรรขุภัณฑ์ที่ใช้วิธีการซิลค์สกีนมีดังนี้
ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
บ้านท่าทราย
แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้
เพื่อทำความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม และหนังศรีษะ 
ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ เพียงสระให้ทั่่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั่งตามความต้องการ 
ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ส่วนประกอบสำคัญ : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ปริมาณสุทธิ  250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด
ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหน้า
บ้านท่าทราย 
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหลัง 
ครีมนวดผมผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้
เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและหนังศรีษะทำให้เส้นผมนุ่มสลวย
แลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดผมดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ
ทิ้งไว่สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ส่วนประกอบสำคัญ :  BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACTCETYL 
TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150ปริมาณสุทธิ  250 มล.
วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า


2.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิตในปัจจุบัน คือ
- วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
- จำหน่ายตามร้านค้าทั้งไปภายในจังหวัด
- จำหน่ายตามการสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย์
- ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนขัดขึ้น
- ผลิต สั่งทำ จัดส่ง และจัดจำหน่าย
  2.2 ราคาจำหน่าย
  - สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ราคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
  - สินค้าจัดส่งไปรษณีย์โดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวดขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท
  - สินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ราคาขวดละ 40 บาท


  3. ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  3.1 สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรคที่พบปัจจุบัน
  - สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่รู้จัก และวางจำหน่ายมายาวนานกว่า 20 ปี
  - ว่างหางจระเข้สามารถปลูกได้น้อยลงเนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยในปีพ.ศ 2554
  - ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
   3.2 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่
   - แชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ สมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านสวนลำไย (ผลิตเฉพาะมีเทศกาล)
    3.3 ความต้องการในการออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม / สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ / บรรจุภัณฑ์
    เดิมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กราฟิกอัตลักษณ์ เช่น โลโก้ ภาพประกอบ การโฆษณา ฯลฯ คือ
    - ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามมากชึ้น
    - ต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และจดจำง่ายขึ้นโดยยังคงใช้
    รูปดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลบางหลวงไว้

    บรรจุภัณฑ์ที่มอบให้ทำงาน เพื่อทำการศึกษา วิเเคราะห์ วิพากย์ วิจารย์

    และศึกษาเป็นต้นแบบ คือ 


    1. โครงสร้าง (Structure)  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง 
    - แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้   1  ขวด
    - ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้ 1 ขวด
    2. ข้อมูลที่ได้มาเพื่อทำการศึกษาต่อ
    - แผ่นพับ 1 แผ่น
    - หนังสือเอกสารคู่มือ 1 เล่ม


    ชื่อผู้บันทึก  นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง   วันที่ 07/07/56
    ลงชื่อ   นางปาน เอี่ยมสุภา  ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล   วันที่ 06/07/56

    ภาพที่ 2 สมาชิกในกลุ่มภ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
    ภาพที่ 3 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556
    ภาพที่ 4 สมาชิกในกลุ่มถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น