วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิเคราะห์ข้อมูลแชมพู-ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันว่านหางจระเข้ด้วยวิธีการสังเกตและการมอง

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพู-ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันว่านหางจระเข้
ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง
(Product and Package Visual Analysis)

ภาพที่ 1 ภาพด้านหน้าขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพู-ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ผู้วิเคราะห์ข้อมูล : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง

1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้า


ชื่อสินค้า  :  บ้านท่าทราย
ประเภทสินค้า  :  ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
สถานะผลิตภัณฑ์  :  ของเหลว
สีของผลิตภัณฑ์  :  สีของผลิตภัณฑ์แชมพูจะเป็นสีม่วงใส / สีของผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมจะเป็นสีม่วงขุ่นข้น
สิ่งผสม  :  -
วิธีใช้ผลิตภัณฑ์  :  ใช้สระผมแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ควรใช้คู่กับครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
สีบรรจุภัณฑ์  :  
แชมพู : ขวดทรงแบนสูง (สีขาว) / และฝา (สีน้ำเงินเข้ม)
ครีมนวดผม : ขวดทรงแบนสูง (สีม่วงอ่อน) / และฝา (สีม่วงอ่อน)
ขนาด/มิติ  :  เส้นผ้าศูนย์กลาง 6.5 cm  สูง 17 cm
ผลิตโดย  :  กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.ชัยนาท 17150
เบอร์โทรศัพท์  :  056-40100
HOMEPAGE  :  -
ส่วนประกอบ  :  แชมพู : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
ครีมนวดผม : BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACT CETYL 
TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
รูปแบบการขาย  :  ขายปลีกและขายส่ง
ราคา  :  สินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ ราคาโหลละ 650 บาท ซึ่งคิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท
สินค้าจัดส่งไปรษณีย์โดยสั่งซื้อเกิน 100 ขวด ขึ้นไปราคาขวดละ 48 บาท
สินค้าขายปลีก ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย ราคาขวดละ  40 บาท
น้ำหนัก / ปริมาตรสุทธิ  :  1 ขวด  /  250 มล.
การนำส่งสินค้า  :  จัดส่งทางไปรษณีย์

2. โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้


เทคนิคการบรรจุ  :  บรรจุในขวดทรงแบนสูง
ใช้เทคนิค / วิธีการ / การบรรจุสินค้า  :  ขวดทรงสูงมีฝาเปิดปิดสะดวกในการใช้
ขนาด / มิติ  :  กว้าง 6.5  cm  สูง 17  cm
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์  :  แชมพูขวดสีขาวฝาสีน้ำเงิิน / ครีมนวดผมขวดสีม่วงอ่อนฝาสีม่วงอ่อน
การขึ้นรูปทรง  :  ทรงแบนสูงมีฝาเปิดปิดด้านบน
ระบบการพิมพ์ที่ใช้  :  ซิลค์สกรีน
สี / จำนวนสีที่พิมพ์  :  ดำ /  เงิน / ม่วง / เขียว / น้ำเงิน / เหลือง

3.การออกแบบกราฟิก


ภาพประกอบ  :  ภาพดอกอัญชันคู่กับว่านหางจระเข้
ลวดลาย  :  ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย มีข้อความประกอบ
พร้อมภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ คือ ภาพอัญชันและว่านหางจระเข้
แบบอักษรที่ใช้  :  
ข้อความบนฉลากสินค้า  :  
1. ฉลากขวดแชมพูด้านหน้า
- บ้านท่าทราย
- แชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
2. ฉลากขวดแชมพูด้านหลัง
- แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้เพื่อทำความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผม 
และหนังศรีษะ ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
- วิธีใช้ เพียงสระให้ทั่่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั่งตามความต้องการ 
ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
- ส่วนประกอบสำคัญ : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
- ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
- ปริมาณสุทธิ  250 มล.
- วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด
3. ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหน้า
- บ้านท่าทราย 
- ครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
4. ฉลากขวดครีมนวดผมด้านหลัง 
- ครีมนวดผมผสมสมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดี
ของเส้นผมและหนังศรีษะทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงางามเป็นธรรมชาติและหวีจัดทรงง่าย
- วิธีใช้ : ทุกครั้งที่สระผมชโลมครีมนวดผมดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นวดให้ทั่วศรีษะ
ทิ้งไว่สักครู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
-ส่วนประกอบสำคัญ :  BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACTCETYL 
TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
- ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
- ปริมาณสุทธิ  250 มล.
- วันเดือนปีที่ผลิตดูใต้ขวด
โลโก้ชื่อสินค้า  :  บ้านท่าทราย
โลโก้ผู้ผลิต  :  กลุ่มแม่บ้านท่าทราย

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์แชมพู-ครีมนวดผมด้วยการมอง


ด้านหน้าขวด

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านหน้าขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

หมายเลข 1 เครื่องหมายการค้า
หมายเลข 2 โลโก้ผลิตภัณฑ์ตราดอกบัว
หมายเลข 3 ชื่อโลโก้ผู้ผลิตบ้านท่าทราย
หมายเลข 4 ภาพประกอบ (ภาพดอกอัญชันและว่านหางจระเข้)
หมายเลข 5 ประเภทของสินค้า (แชมพู/ครีมนวดผม)
หมายเลข 6 สูตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้)

ด้านหลังขวด

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านหลังขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

หมายเลข  7     ประเภทของสินค้า (แชมพู/ครีมนวดผม)
หมายเลข  8     สูตรผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรดอกอัญชันและว่านหางจระเข้)
หมายเลข  9     สรรพคุณสินค้า เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของเส้นผมและหนังศรีษะ
                          ทำให้เส้นผมนุ่มสลวยแลดูเงาเป็นธรรมชาติ และหวีจีดทรงง่าย
หมายเลข  10   วิธีใช้ เพียงสระให้ทั่วศรีษะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สระได้บ่อยครั้ง
                          ตามความต้องการ  ควรใช้ควบคู่กับครีมนวดผม
หมายเลข  11   ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
                          แชมพู : BUTTERFLY PEA EXTRACT, ALOE EXTRACT,
                          AMMONIUM LAURETH SULFATE, 5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE 
                          ครีมนวดผม : BUTTERFLY PEA EXTRACT,ALOE EXTRACT CETYL 
                          TRIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE,5-BROMO-5-INTRO-1,3-DIOXANE
หมายเลข  12   ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 
                           ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
หมายเลข   13  ปริมาณสุทธิ  250 มล.
หมายเลข   14  วันเดือนปีที่ผลิต ดูใต้ขวด (ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ผลิต)

ด้านข้างขวด
 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านข้างขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ด้านบนขวด
 
ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านบนขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ด้านใต้ขวด
 
ภาพที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมองด้านใต้ขวดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า
แชมพูและครีมนวดผมผสมสมุนไพรอัญชันและว่านหางจระเข้
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

ตัวอย่างสินค้าเปรียบเทียบที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

ภาพที่ 7 แชมพูสูตรดอกอัญชัน ตรา Feather
ที่มารูปภาพ : http://pi.ap-tescoassets.com

ภาพที่ 8  แชมพูสมุนไพรผสมครีมนวดผมอัญชัน ตรา ธันย่า
ที่มารูปภาพ http://www.thanyaporn.com


วิเคราะห์-เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของบรรจุภัณฑ์


ข้อดีของบรรจุภัณฑ์
1. รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นทรงแบนสูงจึงง่ายต่อการใช้

ข้อเสียของบรรจุภัณฑ์
1. สีสันและลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามและไม่สะดุดตามากพอต่อผู้บริโภค
2. รูปภาพบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ไม่มีความทันสมัยมากพอเมื่อเทียบเท่ากับปัจจุบัน
3. ฟอนต์ที่ใช้ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาด้านกระละเมิดทรัพย์สินทาปัญญา
4. บรรจุภัณฑ์เป็นการพิมพ์แบบสกรีนลงบนขวด ซึ่งต้องสั่งทำในปริมาณมาก ไม่สามารถทำครั้งละน้อยๆ
5.  วัน เดือน ปีที่ผลิตไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 9  ถ่ายภาพคู่กับกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น