วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Moodboard ส2.

การจัด Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบให้สั้นกระชับ ตอบโจทย์และครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
 ภาพที่ 1 Moodboard เพื่อสรุปประเด็นการออกแบบครอบคลุมกระบวนการผลิตจริง
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี แซ่ตั้ง กลุ่ม Success ,2556

Moodboard ส2.เพื่อสรุปการสร้างสรรค์ผลงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบการแก้ไขปัญหาและความต้องการในบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีดังนี้คือ


ลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบเก่า : แชมพูและครีมนวดผมอเป็นสถานะของเหลว บรรจุภัณฑ์จากขวดเป็นขวดทรงแบนสูง มีขนาด (กว้าง x สูง) = 6.5 x 17 cm. ปริมาณสุทธิ 250 มล.ต่อขวด/ราคาสินค้า 1 ขวดต่อ 40 บาท / 1 โหล 12 ขวด / 650 บาท คิดเป็นราคาขวดละ 54.16 บาท 
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ : แชมพูและครีมนวดผมเป็นรูปแบบขวดใสทรงวายสูงพร้อมฝาปั๊มสีดำ การที่ได้เลือกขวดใสในการทำบรรจุภัณฑ์ก็เพื่อให้ได้เห็นเนื้อสีของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งรูปทรงของขวดที่ดูสะดุดตาไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆ การเลือกใช้ฝาปั๊มเพราะให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
ขนาดของขวดทรงวาย (กว้างxสูง) 24 cm. x 55 cm. ปริมาณสุทธิ 400 มล.ต่อขวด
แนวคิดในการออกแบบฉลากรูปแบบใหม่ :  การนำเอา ® เครื่องหมายการค้ามาจัดวางใหม่เพื่อให้โลโก้และสัญลักษณ์สินค้ามีความสอดคล้องกัน  การปรับเปลี่ยนฟอนต์เพื่อกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการปรับเปลี่ยนการจัดวางรวมไปถึงภาพประกอบให้มีความดูทันสมัยมากขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น